Az új rendelkezések értelmében a lakosság és a külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási díját és a távhőszolgáltatónak értékesített hő árát a továbbiakban – csakúgy mint a földgáz és a villamos energia esetében – az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja majd meg. Az árelőkészítésért a Magyar Energia Hivatal felel a jövőben. Amíg a miniszter rendeletben nem állapítja meg az árakat és díjakat, addig a 2011. március 31-én alkalmazott – befagyasztott – árak hatósági árnak minősülnek és azokat kell alkalmazni. Ugyanakkor a kormányzatnak továbbra sincs beleszólása az egyes társaságok üzletpolitikai kedvezményeinek alakításába, az a jövőben is minden társaság saját üzletvezetésének ügye.

A távhő árképzésének miniszteri hatáskörbe utalása illeszkedik a kormány Széll Kálmán Tervben megfogalmazott törekvéseihez. Az árszabályozás változtatásának célja, hogy a távhőszolgáltatás egységes díjszerkezettel és árképzési elvekkel, az állam erős szerepvállalása mentén működjön, ezzel szolgálva a fogyasztók érdekeit. A központi és egységes távhő-árszabályozással csökken a lakosság kiszolgáltatottsága, és szabályozhatóbbá válik a közüzemi költségek változása, ezzel erősítve a lakosság szociális-anyagi biztonságát.

Első ízben a Magyar Energia Hivatal 2011. augusztus 31-ig tesz javaslatot az árakról a nemzeti fejlesztési miniszter számára.

A kormány 2010 nyarán döntött a földgáz és a villamos energia hatósági árszabályozásba vonása mellett. A földgázt használó fogyasztókat ezzel a döntésével akkor közel 10 százalékos áremeléstől kímélte meg. Az idei év elején pedig – 2011. január 1-től – életbe lépett az új gázárszabályozási rendszer, amelynek köszönhetően a lakosság kétharmada számára egyáltalán nem, vagy csak minimálisan emelkedett a gáz ára. Emellett egy új típusú kedvezmény, jóváírási rendszer is életbe, amelyet a nagycsaládosok vehetnek igénybe. Ők az első három gyerek után 200 m3/gyerek/év, a negyedik gyerektől kezdve pedig 300 m3/gyerek/év földgázmennyiséget a moratórium alatti olcsóbb gázdíj mellett vételezhetnek.