A Területi Agenda egyike a területi kohézió jelentőségét megalapozó uniós dokumentumoknak. Olyan miniszteri állásfoglalás, mely a legfontosabb területi kihívások mellett meghatározza az EU fejlesztésének területi prioritásait, továbbá az ezek érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket. A Területi Agenda kiemelt célja a területi szempontokat szem előtt tartó fejlesztések előmozdítása.

A Területi Agenda elfogadásakor a területfejlesztésért felelős miniszterek a magyar elnökséget kérték fel a dokumentum értékelésére és felülvizsgálatára. Az új Agenda elfogadására a szakminiszterek május 19-i gödöllői ülésén kerülhet sor TA2020 néven.

A TA2020 egyik legfontosabb üzenete, hogy az Európa 2020 Stratégia, de bármely más ágazati politika is csak akkor lehet sikeres, ha a területi szempontokat, azaz az egyes régiók helyi sajátosságait a stratégiaalkotástól a program végrehajtáson keresztül a monitoringgal bezárólag figyelembe veszik. Európa így lesz képes arra, hogy a területi kihívásokra megfelelő választ tudjon adni.

Ezeket a szempontokat minden területi szinten figyelembe kell venni annak érdekében, hogy a különböző szintű területfejlesztési beavatkozások egymásra épülve végső soron az uniós szintű területi kohézió megteremtéséhez vezessenek.

A főigazgatói ülésen Nyikos Györgyi helyettes államtitkár bemutatta a Területi Agenda értékelése és felülvizsgálata keretében magyar szakmai vezetéssel elért eredményeket. Az ülésen a főigazgatók közreműködésével a TA2020 szövegének is véglegesítésére is sor került, hogy azt a május 19-i informális ülésre a magyar elnökség a miniszterek számára beterjeszthesse.