A Budavári Önkormányzat számára fontos a gazdasági-pénzügyi válság miatt a nehéz helyzetbe jutott vállalkozások és a rászoruló családok, magánszemélyek támogatása. Ezért a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbbi ülésén két részből álló válságkezelő programot fogadott el.

A kerületben, önkormányzati bérleményben működő vállalkozások támogatása érdekében az Önkormányzat 2010 végéig nem emeli a helyiségbérleti díjakat. A válságkezelési alap része az is, hogy az Önkormányzat elősegíti az átmenetileg finanszírozási nehézségekkel küzdő, kerületi önkormányzati tulajdonú helyiségekben üzemelő és lakossági szolgáltatást nyújtó vállalkozások hitelfelvételét. Erre a célra óvadéki alapot hoz létre az Önkormányzat, az egyeztető tárgyalások megkezdődtek a kereskedelmi bankokkal.

Emellett az Önkormányzat lehetőséget biztosít arra is, hogy a jelenleg üresen álló helyiségeket nagyon kedvező, 50 százalékos bérleti díj megfizetése mellett, igénybevételi díj megfizetése nélkül lehet majd bérbe venni. A kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező helyiségek (udvarból, lépcsőházból nyíló helyiségek) után a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti díjat kell majd fizetni. Az üresen álló helyiségekre az Önkormányzat pályázatot ír ki. A Budavári Önkormányzat ezekkel az intézkedésekkel próbálja elősegíteni a munkahelyek megtartását, vagy esetlegesen új munkahelyek létrejöttét.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara I. kerületi szervezete előremutató, jó kezdeményezésnek nevezte a válságkezelési csomagot.

Az elfogadott válságkezelő csomag másik része a kerületi családok, magánszemélyek támogatását célozza, az Önkormányzat – a szociális rendeletben biztosított lehetőségeken túl – további segítséget nyújt a rászorulóknak. Ennek egyik eleme, hogy az idős, beteg emberek otthonaiban – a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ jelzése alapján – a GAMESZ elvégzi a kisebb felújítási munkákat. Segítséget nyújt az Önkormányzat a közüzemi díjhátralékot felhalmozó családok számára is: az adósságkezelési programon túl a HÉRA Alapítvánnyal közösen segíti a díjhátralék rendezését. Lehetőséget biztosít az Önkormányzat a rászoruló családok, gyermekek kedvezményes üdültetésére is. A kerületben működő nyolc egyházközösség részére 100-100 ezer forintot biztosít az Önkormányzat, hogy az egyházak is segítséget tudjanak nyújtani a legrászorulóbbak számára. Emellett az Önkormányzat a közeljövőben 10 millió forintos keretösszegig pályázatot ír ki azon kerületi egyházi, non-profit és karitatív szervezetek számára, amelyek a kerületi rászorulók számára nyújtanak segítséget.