Lázár János indítványa szerint a képviselők a helyettes államtitkárok illetményével azonos – jelenleg csaknem bruttó 750 ezer forint összegű – tiszteletdíjra lesznek jogosultak 2012. szeptember 1-jétől. Az ülésszakonként ötnél több bizottsági ülést kihagyó képviselők tiszteletdíját csökkentenék.

Lázár János azt kezdeményezi, hogy a parlamenti frakciók vezetői legfeljebb miniszteri, a frakcióvezető-helyettesek pedig maximum államtitkári fizetést kaphassanak. E tiszteletdíjra egyébként 25 képviselőként egy-egy helyettes lenne jogosult.

Az Országgyűlés alelnökei annyit keresnének, mint a miniszterek; a bizottsági elnökök és a jegyzők pedig annyit, mint az államtitkárok. Ha egy politikus az eddigiekben említett tisztségek közül egyidejűleg több megbízatással is rendelkezik, akkor a magasabb összegű tiszteletdíjat vehetné fel.

A képviselők állami szervtől egyéb jogcímen nem részesülhetnének díjazásban, kivétel a miniszterelnököt, valamint a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a kormánymegbízott, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott vagy a miniszteri biztos országgyűlési képviselőket, akik kizárólag a képviselői tiszteletdíj 30 százalékára lennének jogosultak.

A képviselők tiszteletdíjának összege arányosan csökkenne, ha igazolatlanul nem vesznek részt a Ház üléseinek az adott hónap – napirendben előre feltüntetett – szavazásainak több mint negyedén, továbbá akkor is, ha a bizottsági tag a testület ülésein ülésszakonként öt tanácskozásnál többen nem, vagy csak helyettes útján venne részt.

A juttatások közül – a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, a Ház alelnökei, valamint a frakcióvezetők kivételével – a képviselők névre, valamint az általuk megjelölt autó forgalmi rendszámára szóló, másra át nem ruházható, készpénzre nem átváltható üzemanyagkártya használatára lennének jogosultak. A kártyát évente töltenék fel az adóhatóság által közzétett, az üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható árak figyelembe vételével. A felhasználható összeg kiszámításakor a legfeljebb kétezer köbcentiméteres személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási normája lenne irányadó. A felhasználható összeg aszerint változna, hogy hol van az adott képviselő választókerületének székhelye. A megyei területi listán megválasztott képviselő esetében a területi listának megfelelő megyeszékhelyet, fővárosi területi listán és országos listán megválasztott képviselő esetében pedig Budapestet kellene figyelembe venni. A legkevesebb – havi kétezer kilométerre elegendő – üzemanyag értéke a fővárosi képviselőknek járna, a legtöbb (ötezer kilométerre elég) azoknak, akik olyan választókerületben nyertek mandátumot, amelynek székhelye több mint 300 kilométerre van Budapesttől.

Az a képviselő, aki megyei, fővárosi közgyűlés tisztségviselőjeként, tagjaként, továbbá önkormányzati tisztségviselőként, illetve képviselőként költségtérítést kap, vagy e tisztségével összefüggésben jogosult személygépkocsi-használatra, nem kaphatna üzemanyagkártyát.

Kimondaná Lázár János azt is, hogy a parlamenti képviselők a közösségi közlekedési eszközöket ingyenesen vehetik igénybe.

Az Országgyűlés alelnökei és a frakcióvezetők – személyi, illetve hivatali célra – személygépkocsi-használatra jogosultak – rögzíti az indítvány.

A törvényjavaslat szabályozza azt is, hogy a képviselőknek az Országgyűlés Hivatala legalább 35, de legfeljebb 50 négyzetméteres alapterületű budapesti lakóház vagy lakás használatát biztosíthatná, feltéve, hogy a politikusnak vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának nincs ingatlana a fővárosban. Kivételt képeznének azok is, akik közjogi tisztségviselőként lakáshasználatra vagy támogatásra, illetve egyéb juttatásra jogosultak. Ha a képviselő a lakást nem veszi igénybe, budapesti tartózkodásának idejére szállodai szoba biztosítását kérhetné.

Az országgyűlési képviselők a választókerületük székhelyén tevékenységük ellátására alkalmas iroda használatára lennének jogosultak, amelyet az adott önkormányzatnak kellene biztosítania. A politikusok mobiltelefon-költségét is megtérítené az Országgyűlés Hivatala havonta, a minimálbér 30 százalékáig.

A frakciók a működésükkel járó kiadásokra havonta a képviselői tiszteletdíj tízszeresének, valamint képviselőnként a tiszteletdíj 20, ellenzéki párt esetében 30 százalékának megfelelő összegre lennének jogosultak ezentúl.

Ha a képviselő megbízatása a parlamentével együtt szűnik meg, a volt képviselő további három hónapon keresztül a tiszteletdíja előző három havi átlagának megfelelő összegű ellátásra lenne jogosult. De nem kapna ilyen ellátást az, aki a megbízatása megszűnését közvetlenül megelőző általános országgyűlési választáson újból mandátumot szerzett.

(MTI)