Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár 2011. január 10-én az Energiapolitika 2000 Társulat meghívására előadás keretében ismertette a kormány energiapolitikai koncepcióját, a készülő hosszú távú energiastratégia legfontosabb alapelveit.

Az energetikai szakemberekből, oktatókból és professzorokból álló hallgatóság előtt tartott előadását megelőző köszöntőjében az államtitkár kiemelte: a kormány nevében ezúton is köszöni a hazai energetikai szakemberek, egyetemi professzorok és szakértők eddigi segítségét, észrevételeit, építő jellegű javaslatait és bízik a jövőbeni párbeszéd sikerességében. Az államtitkár bejelentette: Magyarország hosszú távú energiastratégája a véglegesítés fázisába érkezett.

Előadásában Bencsik János kiemelte: a világ, Európa és benne Magyarország energiaigénye az előrejelzések alapján a jövőben tovább növekszik, ugyanakkor a fosszilis energiaforrások ezt az igényt hosszú távon a hozzáférhetőség fokozatos romlása következtében egyre magasabb áron tudják majd csak kielégíteni. A fosszilis energia-ellátottság szempontjából Magyarország gazdasága és lakossága kiemelten sérülékeny helyzetben van a köztudottan nagymértékű földgázimport-függőség következtében. Részben ezért, részben a az emberi lét peremfeltételeinek szükségszerű védelme érdekében a fenntarthatóság kritériumait is figyelembe kell venni, és be kell emelni Magyarország energiastratégiájába – tette hozzá az államtitkár.

Az ország 2030-ig tartó energiastratégiájáról szólva Bencsik János kiemelte: annak meg kell felelnie és ki kell szolgálnia az elsődleges nemzeti érdekeket – garantálnia kell az ellátásbiztonságot, figyelembe kell vennie a legkisebb költség elvét, érvényesítenie kell a környezeti szempontokat és biztosítania kell, hogy Magyarország nemzetközi súlyával és erőforrásainak mértékével megfelelő arányban hozzájárulhasson a globális problémák megoldásához. Ehhez csökkentenünk kell az energia importfüggőséget, növelni kell az állam szabályozó szerepét, a fogyasztóvédelem megerősítése mellett mérsékelni kell a lakosság energiaszegénységét, és ösztönözni kell a kapcsolódó iparágak hazai fejlesztését is – mondta az államtitkár.

A véglegesítés alatt álló Energiastratégia 2030 dokumentumról szólva elmondta: annak keretit a hazai gazdaságot meghatározó tényezők – a rendelkezésre álló erőforrások, a társadalom teljesítőképessége és a geopolitikai lehetőségek – jelölik ki. Ezen keretek között a legfontosabb stratégiai céljaink a versenyképesség biztosítása, a fenntarthatóság kritériumainak való megfelelés és az ellátásbiztonság erősítése. Ezen legfőbb célok megvalósítását szolgálni hivatott eszközrendszer öt eleme a következő: megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, atomenergia szerepének fokozása, regionális energetikai infrastruktúra fejlesztése, új energetikai intézményrendszer kialakítása, valamint az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozásának kettőse.