Még mindig nincs vége a sukorói botránynak, noha már csak egyetlen kiút maradt, ha villámgyorsan helyreállítják az eredeti állapotot, felelősségre vonják a felelősöket és örökre elfelejtik a négy királyságot, a fedett plázavárost meg a kaszinót. A Velencei-tó partjára visszatér a nyugalom, a következő szezon újra a vitorlásoké, és többé már senki nem firtatja, ki is az a Yoav Blum…

– Kellő szigorral kezeljük a sukorói ügyet – mondta Oszkó Péter pénzügyminiszter, miután találkozott Budai Gyulával, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetségének (Magosz) igazgatójával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsági tagjával. Budai Gyula olyan dokumentumokat mutatott be, amelynek hatására a korábban magabiztos pénzügyminiszter, aki néhány héttel korábban még tendergyőztest hirdetett a KC Bidding személyében, most felszólította a vagyonkezelőt, tisztázza a jogi aggályokat és rendezze az ügyet a befektetővel.

– Mi nem bonthatjuk fel az MNV Zrt. és Yoav Blum között létrejött szerződést, mivel a megállapodást nem a pénzügyminisztérium kötötte. Ám végső esetben, ha nem sikerül rendezni a kételyeket, utasíthatom a vagyonkezelő vezérigazgatóját, hogy tegye ezt meg – jelentette ki Oszkó Péter.

A pénzügyminiszter szerint ugyanakkor egy ilyen lépés előtt azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen kockázatokkal jár a szerződés egyoldalú felmondása. Vagyis a két éve tartó botrányos ingatlanügy kusza szálait kibogozták, a mozaikkockákat összerakták, a háttérben kötött bizalmas megállapodásokról lehullott a lepel, így nem maradt más hátra, mint kiállni a nyilvánosság elé és bejelenteni, hogy mégsem lesz kaszinóváros Sukorón…

Ez is megtörtént. Oszkó Péter bejelentette, a vagyonkezelőnek jogi lépéseket kell tennie a sukorói telekcsere miatt, ha a befektető nem tisztázza hamarosan az üzlet aggályos pontjait. Közben az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szeptemberi jelentése is külön kitért a sukorói telekcsere nem épp közérdekű célokat szolgáló motivációjára, amikor megállapította, hogy a „Sukoró-Pilis/Albertirsa ingatlancsere elsődleges oka a Velencei-tó északi partján található területek a King’s City Ingatlanfejlesztés megvalósítása céljából az azt megvalósítani kívánó befektetői csoport tulajdonába juttatása volt” – olvasható az ÁSZ jelentésében.

A számvevők egyértelműen fogalmaztak: azért cserélte el Yoav Blum a pilisi, illetve albertirsai gyümölcsösét, hogy a kaszinót tervező ingatlanfejlesztő cég tulajdonába juttassa a Velencei-tó északi partján található védett állami területet… Vissza kell tehát állítani az eredeti állapotot.

A botrány már akkorára dagadt, hogy a nyilvánosság előtt nyitott könyv a sukorói telekcsere minden részlete. Ezzel akár vége is lehetne a botrányos ügynek. De nincs vége.

Nincs, mert ekkor jön a hír, hogy akár több milliárd forintos kártérítésre is igényt tarthat Yoav Blum, ha valami miatt nem sikerülne megegyeznie a magyar állammal.

A telekügylet és a koncessziós megállapodás ugyanis összefügg. Yoav Blum valószínűleg bérbe kívánta adni a sukorói földterületet a KC Bidding Kft.-nek, amelyik megnyerte a kaszinó létesítésére vonatkozó koncessziós pályázatot. Az ingatlan bérbeadásából származott volna azután Yoav Blum többmilliárdos bevétele.

– Az összeg biztatási kár jóvátételeként illetné meg – állítják jogászok, akik arra hivatkoznak, hogy a kormány Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kezdeményezésére 2009. április 10-én kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű beruházássá minősítette a beruházást. Augusztusban pedig Oszkó Péter pénzügyminiszter tendergyőztest hirdetett: bejelentette, a KC Bidding nyerte el a sukorói kaszinó beruházásra kiírt pályázatot.

Nem kétséges, valóban biztatták. Először simán ment minden. Azután minden megváltozott. Alig telt el két hónap, és kiderült, hogy ebből az egészből mégsem lesz semmi.

Hiába jelentkezett be Yoav Blum Sukoróra a Kiss utcában egy sufniba állandó lakosnak. Hiába vette meg a gyümölcsösöket és hiába cserélte el. Hiába ütötték nyélbe az üzletet. Hiába volt minden, a biztatás, a cinkos összekacsintás, a bizalmas vállveregetések, a magabiztos ígéretek, amelyek mind azt súgták, ne izgulj, kedves Blum, nem lesz itt az égvilágon semmi gond. Ne törődj a sajtóval, se az ügyészséggel, hisz nem akárki áll mögötted: Magyarország miniszterelnöke…

A magyar kormány garantálja, hogy kiemelt nemzetgazdasági ügyként kezeli a te nagy ívű beruházásodat. Amelynek megvalósulásához nem férhet kétség…

Változnak az idők. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV Zrt.) megküldte az új megállapodás tervezetét, amely gyakorlatilag az eredeti állapot helyreállításáról szól. Eszerint Blum visszakapja az összesen 182 hektáros telkeit és a 296 millió forintot, amelyet értékkülönbözet címén fizetett be az államkasszába. A magyar állam pedig visszakapja a 70 hektáros földterületet a Velencei-tó partján.

A nagy kérdés, ami hetek óta téma: kérhet-e kártérítést valaki olyasmiért, amit közokirat-hamisítás és semmis szerződés alapján hoztak létre egy beruházás megvalósítása érdekében?

– Yoav Blumnak semmiféle kártérítési igénye nem lehet mindaddig, amíg nem tisztázta magát a vádak alól – szögezte le Budai Gyula, aki felhívta a figyelmet arra, hogy Blum a tulajdonjogának bejegyzését a csereingatlanokra ügyvédi ellenjegyzés és személyi azonosító nélkül kérte. Az első fokon eljáró Ceglédi és Monori Földhivatal az ügyvédi ellenjegyzés, illetve az azonosító hiánya miatt alaki okból utasította el a bejegyzés iránti kérelmet.

– Ilyen esetben hiánypótlásra nincs lehetőség, a szerződés semmis – szögezi le a jogász, aki szerint a földhivatal be sem vehette volna a papírokat. Ehhez képest Blum fellebbezéssel élt és a másodfokon eljáró Pest megyei földhivatal helyt adott a kérelmének.

Ezzel a szabálytalanságok, illetve törvénytelenségek sora még nem ért véget.

Budai Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy Yoav Blum állandó lakhelyéül Sukorót jelölte meg, mivel a csereszerződésnek ez volt a feltétele, ugyanakkor az izraeli üzletember soha nem lakott életvitelszerűen a Velencei-tó partján fekvő településen: Yoav Blum ezzel közokirat-hamisítás gyanújába keveredett.

– Először tisztázza magát a vádak alól – javasolja Budai Gyula, aki szerint ez a törvénytelen ügylet ezer sebből vérzik, még akkor is, ha a szabálytalanságok, törvénytelenségek egy jelentős része nem kizárólag Yoav Blum számlájára írható. – A közérdek hiányán, a verseny mellőzésén (a KC Bidding egyedüliként indult és egyedüliként nyert), vagy a telkek feltűnő értékaránytalanságán túl felmerül a hűtlen kezelés gyanúja, mivel az állam vagyonában keletkezett kár meghaladja a 600 millió forintot. Innentől kezdve a többi már a Vagyonkezelő felelőssége – tette hozzá.

Budai Gyula szerint a vagyonkezelő belső levelezése alapján a sukorói telekcsere kapcsán két személy felelőssége egyértelműen megállapítható.

– Az egyik a szerződést aláíró Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója, a másik Benedek Fülöp, a vagyonkezelő jelenlegi vezérigazgató-helyettese. Budai Gyula azóta már átadta az ügyészségnek a bizonyítékait: szerződéseket, belső levelezést, feljegyzéseket. Külön figyelmet érdemel Benedek Fülöpnek, az MNV Zrt. vezérigazgató-helyettesének júniusi feljegyzése, amelyben az áll, hogy „a tervezett csereügylet szakmailag nehezen támogatható, megalapozható, jogi szempontból pedig megvalósítása jelentősebb akadályokba ütközhet”. Ez volt tehát a vagyonkezelő álláspontja június 9-én, másfél hónap múlva a vagyongazdálkodási tanács mégis a földcsere mellett döntött. Yoav Blum tehát nem tudta volna egyedül véghezvinni a telekcserét, nem tudta volna egyedül nyélbe ütni az üzletet. Ehhez a másik fél is kellett. – Rosszhiszeműen kötötték meg ezt az üzletet – szögezte le a Magosz szövetségi igazgatója.

Súlyos vád. Mégis, ha valakinek kétségei támadnának efelől, tegyen egy próbát: keresse fel az MNV Zrt.-t és próbálja meg felajánlani hétvégi telkét, gyümölcsösét a Velencei-tó északi partján fekvő 70 hektáros állami földterületért cserébe. Mondja el, azért jött, mert az a terve, hogy kaszinóvárost, masszázsbirodalmat vagy helikopter-paradicsomot hozzon létre a tó partján…

Próbálja meg. Kérjen egy időpontot Benedek Fülöp vezérigazgató-helyettes úr titkárságán. Magyarország a lehetőségek hazája.

Hernádi Zsuzsa