A kormány – figyelemmel az ország polgárainak erre irányuló igényére – megindította az új Alkotmány előkészítésének munkálatait. Az e célra létrehozott bizottság politikusokból, és az alkotmányjoghoz értő szakemberekből áll.

„Itt az idő”, hogy a nemzet polgárai bekapcsolódjanak az ők és utódaik életét meghatározó alaptörvény megalkotásának folyamatába.

A nemzeti együttműködésről szóló nyilatkozat utat nyitott a kormány és a nemzet polgárai közötti összefogásra, amelynek nyilvánvalóan érvényesülnie kell az alkotmányozás területén is.

Mivel a kezdeményező szervezet XI. kerületi, itt indítják meg azt a – Cicil Összefogás Fórum segítségével remélhetőleg az egész országra átterjedő – véleménykutató munkát, amely a polgárok legfontosabb javaslatait – elsősorban az új alkotmány preambuluma tekintetében – összegyűjti. Bíznak benne, hogy Budapest legnagyobb kerületének lakói aktívnak bizonyulnak ebben a fontos kérdésben.

Az új alkotmány preambuluma több, mint jogi kérdés. Írásban rögzített ars poeticánk, nemzeti zászlónk, amelynek jegyében a nemzeti együttműködés minden polgár számára kézzelfoghatóvá válik. Az, hogy a maga területén ki mennyit valósít meg belőle, egyéni elkötelezettség és hazaszeretet függvénye. A preambulum ugyanakkor magának az alkotmánynak is kiindulópontja és fő céljainak megfogalmazása, az alkotmányos rendelkezések összessége pedig ennek megvalósítását kell, hogy szolgálja.

A Patrióták a Gazdaságért és a Közjóért Egyesület felkér tehát minden polgárt, aki az országért felelősséget érez, és ezáltal a nemzethez tartozónak vallja magát, segítse javaslatával az új magyar alkotmány preambulumának megfogalmazását, és azt küldje meg a www.civilosszefogas.org címre.

A beérkezett javaslatokat a Civil Összefogás Fórum Alkotmányozási Kerekasztala összesíti, és az annak alapján összeállított javaslatát elküldi a Kormány által kijelölt Alkotmányozási Bizottságnak.