Genfben ismertették az első kutatási eredményt, amely bebizonyította, hogy a világszerte mindenhol árusított szőnyegalátétek olyan magas koncentrációkban tartalmaznak égésgátló anyagokat, ami már egészségügyi kockázatokat jelent. A Nehezen Lebomló Szerves Szennyező Vegyületektől Mentesítő Nemzetközi Hálózat (IPEN) észak-amerikai és magyar mintákban keresett polibromozott-difenil-éter (PBDE) égésgátlókat. Főleg többszínű termékeket vizsgáltak, ugyanis azok nagyobb eséllyel tartalmaznak ilyen anyagokat. A kimutatott penctaBDE és oktaBDE égésgátlók használata már évek óta tilos az EU-ban és szerepelnek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény tiltólistáján, így világszerte 170 országban kell kivonni ezeket a forgalomból.

A 26 vizsgált mintából 23-ban (azaz 88 százalékukban!) ki lehetett mutatni legalább az egyiket a két betiltott anyagból. A minták felében a pentaBDE, a minták 46 százalékában pedig az oktaBDE koncentrációja haladta meg az EU vonatkozó szabályozásában meghatározott szintet[1], amely a nem újrahasznosított termékekre vonatkozik. Ez a két anyag kijut a termékekből, így bekerülhet a lakások levegőjébe és a házi porba, veszélyeztetve a csecsemők és a kisgyermekek egészségét. A Magyarországon vett szőnyegalátét-minta is kis mértékben meghaladta a nem újrahasznosított termékekre előírt értéket a PentaBDE esetén. Az újrahasznosított termékekre jelenleg jóval megengedőbb határérték érvényes, amely értéket a magyar minta nem haladta meg, így feltehetően annak forgalmazása nem szabálytalan. A Levegő Munkacsoport szerint azonban egészségünk védelmében egységes, szigorú szintet kellene meghatározni valamennyi termékre, függetlenül attól, hogy újrahasznosított-e vagy sem.

Az okta- és a pentaBDE használatát a világ legtöbb országában már betiltották, az USA-beli gyártók pedig önkéntesen nem használják, ám nem tiltott olyan műanyagok újrahasznosítása, melyek tartalmaznak ilyen anyagokat. A vizsgálatok szerint azon emberek szervezetéből, akik újrahasznosított műanyagokból készülő szőnyegalátét-habok gyártásával foglalkoznak, az átlagoshoz képest tízszeres mennyiségű égésgátlót lehet kimutatni. A nemzetközi tiltást megalapozó vizsgálatok szerint a pentaBDE károsítja az emberi szaporodási képességeket, valamint az ideg- és hormonrendszert.

Dr. Olga Speranskaya, az IPEN szakértője kijelentette: „Azáltal, hogy megengedjük ezen veszélyes anyagok újrahasznosítását és így bekerülését a termékeinkbe, a Stockholmi Egyezmény céljait veszélyeztetjük. A lakásunk nem lehet egy veszélyeshulladék-lerakó.” A világ kormányainak képviselői április 25-29. között Genfben a Stockholmi Egyezmény Részes Feleinek 5. találkozóján döntenek arról, hogy szabad legyen-e az említett veszélyes anyagokat újrafeldolgozni és így ismét a termékeinkbe engedni. Az Európai Uniót a magyar elnökség képviseli a találkozón. „A magyar kormánynak támogatnia kell a veszélyes anyagok újrahasznosításának betiltását, hiszen ellenkező esetben továbbra is kockáztatjuk gyermekeink egészségét” – jelentette ki Simon Gergely, a Levegő Munkacsoport témafelelőse. A civil szervezet azt javasolja, hogy a hazai hatóságok folyamatosan vizsgálják ezen veszélyes összetevők koncentrációját, amíg a jogszabályok nem biztosítják, hogy ezen anyagok eltűnjenek a mindennapi termékekből.

A teljes tanulmány elérhető (angol nyelven).