Az ügynökség az elmúlt hetek során kulcspozíciókat elfoglaló felsővezetőkkel kötött, közös megegyezéssel történő munkaviszonyt megszüntető megállapodásokat, amelyekkel az állami szervezet nagy összegű végkielégítésekre kötelezte magát. A felügyeleti jogokat ellátó miniszter szerint a volt elnök eljárása súlyosan sérti a kiemelkedő állami költségvetési források elosztását felügyelő szervezetnél történő felelős gazdálkodás elvét és veszélyezteti a működés biztonságát.

Az elnöki megbízatás visszavonásának részletes indokait a törvény által előírt határidőn belül, az ügynökségben megkezdett átadás-átvétel végleges lezárulását, illetve a részletes szakmai vizsgálatokat követően hozza nyilvánosságra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség új elnöke az 51 éves Petykó Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara korábbi elnöke, aki széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a vagyon- és forráskezelés területén. Az új elnök által vezetett ügynökség garantálja a sikeres pályázatokon elnyert források határidőn belüli kifizetését. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget irányító, és a hazai fejlesztéspolitika stratégiai irányvonalait meghatározó minisztérium célja, hogy az új kormányprogramnak megfelelően megerősítse és biztosítsa az uniós források ellenőrzésének biztonságát és a szervezet folyamatos működését.

Az NFM első számú prioritása – a működés folyamatosságának megőrzése mellett –, hogy hatékony, felhasználóbarát és emberközeli támogatási rendszerrel gyorsan és egyszerűen juttassa el az uniós forrásokat a magyar kis- és középvállalkozásokhoz, mivel ők az új munkahelyek megteremtésének főszereplői. Ennek érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rövid távú célja, hogy szisztematikusan felülvizsgálja az eddigi forráselosztási gyakorlatot és megszüntesse a pályázati rendszer széttagoltságát. Az NFM az uniós források felhasználását nehezítő bürokrácia és a túlzott adminisztrációs akadályok leépítését, valamint az alacsony lehívási arány és a támogatások felhasználására biztosított idő növelését is kiemelt prioritásként kezeli.