A Zöld Tarifát az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport azért vezeti be, hogy növelje a megújuló energiaforrások szerepét az elektromos energia termelésére használt technológiák között: az új tarifával vásárolt energia megtermeléséhez nem használnak atomenergiát és fosszilis tüzelőanyagokat (szenet, olajat vagy földgázt) sem. A villamosenergia előállításakor használt nukleáris fűtőelem sem keletkezik, és a környezetet terhelő, az üveghatást fokozó égéstermékek sem kerülnek a légkörbe.

„Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport hosszútávú stratégiájának kulcseleme a fenntartható energiagazdálkodás megteremtése. A Zöld Tarifa bevezetésével tulajdonképpen fogyasztóinkkal fogunk össze, hiszen lehetőséget biztosítunk számukra, hogy növeljék a megújuló energiaforrások részarányát és jelentőségét a hazai energiatermelésben.” – mondta el Dr. Kövesdi Zoltán, a Társaságcsoport igazgatóságának tagja.

A Zöld Tarifával elérhető villamosenergiát a Hernád folyó megújuló energiájának felhasználásával termelik meg egy mini vízerőműben. Ez az erőmű kisméretű a hazai hasonló létesítményekkel való összehasonlításban is: építésekor az eredeti természeti környezetet a lehető legkevésbé bolygatták meg és az erőmű működése semmiféle terheléssel nem jár a természeti környezetre nézve.

A Társaságcsoport szakemberei fontos lépésnek tartják a Zöld Tarifa bevezetését: Magyarországon ez az első olyan lehetőség, hogy az ökotudatos életmódot folytatók áramhasználatukkal is csökkenthessék ökológiai lábnyomukat. A Zöld Tarifa megjelenése iparági szempontból is jelentős: hazánkban eddig a tisztán megújuló energiaforrásokon alapuló energiafogyasztást senki sem ösztönözte, viszont az ELMŰ-ÉMÁSZ közvetítésével mostantól – egy egyszerű tarifaváltással – bármelyik háztartás támogathatja a víz természetes energiájának hasznosítását

Az ELMŰ-ÉMÁSZ folyamatosan kutatja annak lehetőségét is, hogy az energiatermelésbe további megújuló forrásokat vonjon be. A Társaságcsoport munkatársainak reményei szerint a jövőben nem csupán ez a mini vízerőmű kap ilyen szerepet, de további víz- és szélerőművek is bekapcsolhatók lesznek az ország első tiszta áramot használó fogyasztói közössége energiaigényeinek kielégítésébe.

Ennek köszönhetően az áramszolgáltató készül társadalmilag elkötelezett, környezettudatos nagyvállalati ügyfelei zöld energiával történő ellátására is.


A Zöld Tarifa és a megújuló energiaforrások

A Zöld Tarifával a Társaságcsoport célja, hogy ösztönözze a megújuló energiaforrások (víz, szél, napenergia) szerepének növekedését a hazai energiatermelésben.

Eddig a megújuló energiaforrásokon alapuló energiatermelés terjedését, részarányának növekedését a hazai energiamixben csak az állam támogatta a szabályozáson keresztül, közvetett és közvetlen módokon. Ennek legismertebb módja az újraszabályozott Kötelező Átvételi Tarifa (KÁT) használata, ami arra kötelezi az áramkereskedőket, hogy szabott áron vegyék át és értékesítsék tovább a környezetbarát módon megtermelt villamos energiát.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ környezettudatos fogyasztóival összefogva, a korábbi támogatásoktól függetlenül szeretné elérni, hogy minél több, megújuló energiaforrások kiaknázásával termelt villamos energia kerüljön kereskedelmi forgalomba. A Társaságcsoport a Zöld Tarifát választóknak olyan villamos energiát kínál, amelynek előállítása során nem kerül szennyezőanyag a légkörbe, hiszen fosszilis tüzelőanyagok (olaj, gáz vagy szén) égetése nélkül termelik meg, és nukleáris energiát sem használnak az előállításához.

A Zöld Tarifát választók az általuk használt áram díjával az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal közösen finanszírozzák, hogy jövőbeni fejlesztéseket lehetővé téve minél több olyan energiához jussanak, amelyet nem a megszokott, tömegtermelésben használatos, hő-, illetve atomerőművekben állítanak elő, hanem kizárólag megújuló energiaforrásokra támaszkodva.

A Hernád megújuló energiája

A Zöld Tarifát választók energiaigényének kielégítésére jelenleg a Hernád folyó megújuló energiája szolgál. A folyón működő, hazai viszonyokhoz képest is kis vízerőmű energiatermelése szolgálja ki a tarifát választók háztartási áramigényét. Az erőmű kis méretének köszönhetően építésekor nem kellett észrevehetően megbolygatni természeti környezetét. Az erőmű a termelés során nem bocsát ki káros anyagokat, működésével gyakorlatilag nincs negatív hatással környezetére. Egyenletes teljesítménye alkalmassá teszi arra, hogy a megtermelt energiát ökotudatos háztartások áramellátására használják.

A Társaságcsoport szakemberei készülnek arra, hogy idővel, a Zöld Tarifát használók számának érdemi növekedésével további zéró kibocsátású termelőhelyeket vonjanak be a környezettudatos fogyasztók ellátásába. Az ELMŰ-ÉMÁSZ nem kötelezte el magát a vízenergia mellett: az igények növekedésével a napenergia, illetve a szélenergia is megjelenhet a Zöld Tarifa energiamixében.

Kiknek?

A Zöld Tarifát a társaságcsoport minden hazai háztartási ügyfelének ajánlja. Az ELMŰ-ÉMÁSZ munkatársai azt remélik, hogy mindenki, aki számára fontos, hogy a modern életviteléből származó környezeti terhelést csökkentse, meg fogja fontolni, hogy Zöld Tarifára váltson. A hétköznapi használatban nincs különbség a Zöld Tarifával vételezett áram és a megszokott lakossági áram között. A Zöld Tarifára váltás során nincs szükség villanyszerelési munkákra a háztartásokban: a megújuló energiaforrásokkal megtermelt energia a már létező villamosenergia-hálózaton érkezik meg a házakba, lakásokba. A váltás nem jár áramszünettel, a szolgáltatás az átállás idején is folyamatos.

Egyre többen ökotudatosak

Azt látjuk, hogy egyre nagyobb szerepet kap a környezettudatosság és a fenntarthatóság az emberek gondolkodásában. Az elmúlt években kialakult egy olyan réteg Magyarországon, akik mindennapjaikat is szeretnék úgy élni, hogy a lehető legkevesebb negatív hatást fejtik ki a környezetre: szelektíven gyűjtik a háztartási hulladékot, takarékoskodnak az otthon felhasznált energiával, rövid távolságokra a gyaloglást vagy kerékpározást választják az autó helyett. Az ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelei körében szerzett empirikus tapasztalatain – azaz a Társaságcsoporthoz érkező, rendszeres fogyasztói érdeklődésen, erre vonatkozó kérdéseken – túl a piackutatások eredményeire is támaszkodva döntött a Zöld Tarifa bevezetéséről. A Magyar Energia Hivatal nyújt hiteles szakmai koordinációt ahhoz az évente megismételt elégedettségvizsgálati kutatáshoz, ami évről-évre vizsgálja a hazai lakosság nyitottságát az energiahatékony megoldásokra, megújuló energiaforrásokra, miképp vonatkozó többletfizetési hajlandóságukat is. Akár meglepő is lehet, de utóbbi tekintetében is egyértelműen pozitív tendencia rajzolódott ki az elmúlt években, azaz a fogyasztók egy bizonyos rétege nem pusztán igényli a zöld áram-vásárlás lehetőségét, de szívesen fizetne valamennyivel többet is a tiszta energiáért.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ nekik szeretne lehetőséget kínálni ökológiai lábnyomuk további csökkentésére. Abban is bízik a Társaságcsoport, hogy a Zöld Tarifa bevezetése is egy olyan lépés, amely a vállalat energiatakarékossági programja és iskolaprogramja mellett szintén sokakat ösztönözni fog arra, hogy elkezdjen gondolkodni a tudatos, pazarlástól mentes, felelős energiafogyasztásról.