Két turista megy a sivatagban. Nagyon szomjasak, alig bírnak menni, már csak kúsznak, amikor meglátnak egy oázist, benne friss forrással. Ahogy közelebb érnek, látják, hogy előtte egy hatalmas szakadék tátong. Már majdnem feladnák a reményt, amikor meglátnak a túloldalon egy vénséges öregembert, aki így szól hozzájuk:

– Na fiaim, én vagyok a sivatag varázslója. Ma jó napom volt, ezért teljesítem egy kívánságotokat. Mit kívántok?

– Papa, csináljon nekünk egy hidat! – kiáltják a turisták izgatottan.

– Kicsit már öreg vagyok ehhez, de jó, nem bánom – mondja az öreg, azzal elkezd hátrafelé hajolni.