Budapest ostromára és hatvan évvel ezelőtti elestére emlékezett a politikai paletta jobb- és balszéle a hét végén. A budai Várban ugyanakkor felavatták a harcokban hősi halált haltak emléktábláját.

A hungarista Vér és Becsület Kulturális Egyesület (VBKE) idén is megtartotta a szervezet által Becsület Napjának nevezett rendezvényt. A Hősök terén szombaton lezajlott megemlékezésen mintegy ötszázan vettek részt, többségében fiatalok. A szabályos alakzatokba felsorakozott emlékezőket, akik között németek és más nemzetek gyermekei is voltak, német és magyar katonaindulók fogadták. A rendezvényen Domokos Endre János, a VBKE szóvivője és mások mellett szólalt fel a Németország Nemzetidemokrata Pártja nevű, a szászországi tartományi parlamentben képviselőkkel rendelkező formáció berlini vezetője is. A külföldi politikus beszédében a fehér nemzetek Európáját állította szembe a tőke Európájával, és kijelentette, a téren felsorakozott megemlékezők „nem a múlt utolsói, hanem a jövő elsői”. A rendezvény szónokai rendre hitet tettek a hungarista eszmeiség mellett, elítélőleg szóltak az amerikai hadsereg nemzetközi fellépéséről és a globalizmusról, amelynek hátterében szerintük a „sorstalanok” állnak.

Ugyancsak szélsőséges összejövetel helyszíne volt egy nappal korábban a budai Vár, ahol a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) Budapest 1945. február 13-i elestét ünnepelte. A rendezvényen megjelent a Magyar Szocialista Párt több vezetője és Gyurcsány Ferenc is, aki korábban kiállt az egyik tiltott önkényuralmi jelkép, a vörös csillag újbóli törvényesítése mellett. A szélsőséges hangvételű összejövetelen, amelyen mintegy kétszázan vettek részt, kommunista indulók hangzottak fel, s beszédet mondott Hiller István, a rendőrgyilkos kommunista terroristát, Ságvári Endrét korábban példaképnek nevező szocialista pártvezér. Hiller szónoklatában Budapest szovjet megszállását felszabadulásnak nevezte, s kijelentette, olyan országban akar élni, ahol február 13. mindenkinek felszabadulás. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség fővárosi frakciója nevében Kupper András közleményben utasította vissza Hiller szavait, leszögezve, hogy február 13-án Budapest nem felszabadult, hanem szovjet megszállás alá került. Erre reagálva néhány szélsőbaloldali közéleti személyiség nyílt levélben nácimosdatásnak és nyilasmentegetésnek minősítette Kupper szavait, tévesen fasizmusnak nevezve a nemzetiszocializmust. A levelet többek között Tamás Gáspár Miklós filozófus és Krausz Tamás történész írta alá.

A Budapestért vívott harcokban mindkét oldalon elesett hősi halottak tiszteletére emléktáblát avattak szombaton a budai Várban.

Az első kerületi önkormányzat és a Hadtörténeti Múzeum közös szervezésében lezajlott rendezvényen dr. Nagy Gábor Tamás polgármester hangsúlyozta, nem a győzteseket ünnepli, hanem a hősi halottakra és az áldozatokra emlékezik. Az emléktáblát megkoszorúzták mások mellett az ukrán, az orosz, a német és a román haderő képviselői, valamint a Budapestre akkreditált katonai attasék testületének doyenjeként a spanyol katonai attasé.

(nb)