A Magyarországért Kulturális Egyesület tavaly szervezte meg először a gyászos emlékű 2004. december 5-i népszavazás okán a Magyar Együvé Tartozás ünnepét. Akkor elhatározták, hogy esztendőnként a december 5-ét követő vasárnap újra meg újra összegyűlnek mindaddig, amíg nemzetünk egysége tapasztalhatóan meg nem erősödik, és a magyarsággal sorsközösségben élő kárpát-medencei népek is, mint politikai nemzetek ki nem engesztelődnek velünk.

A három évvel ezelőtti népszavazás mindenfajta – trianoni, politikai, szociális stb. – szétszakadottságunk döbbenetes látlelete volt. Néhány hétig csüggesztő hatású, aztán cselekvésre ösztönző. A természetesnek tartott hit, a nemzet szellemi egységének általános tudata szertefoszlott ugyan, de e felébresztő ütés arra sarkallta az egyesületet, hogy legalább egy erőt adó ünneppel megpróbálja az újrakezdést előmozdítani.

Ez az ünnep az egyik legfontosabb, mert hitet tévő mozzanata, hogy a helyszínen alapított Haza dombjára ki-ki személyesen vagy közössége nevében a lakóhelyéről vagy más, számára kedves településről egy marék földet tehet, ezzel a cselekvéssel is „siettetve” az eszme megvalósulását.

Az idei ünnepség december 9-én, vasárnap 15 órakor kezdődik a Haza dombjánál a nemzet 56-os zászlaja alatt. (Duna part, budai oldal, a HÉV Tímár utcai megállójánál.) A felszólalók közé várják több ismert közéleti és művész személyiség közt Tőkés Lászlót.

2007. Árpád fejedelem, Szent Imre herceg és Szent Erzsébet hercegasszonyunk emlékéve. Éppen ezért külön is megszólítva hívják meg ünnepségünkre az Árpádról néphagyományt őriző települések képviselőit és a Szent Imréről, Szent Erzsébetről elnevezett községek, egyházközségek tagjait.

A szervezők kérik, hogy akik elfogadják a meghívást, és egy közösséget képviselnek, jelezzenek vissza akár telefonon (sms) – 0036-30-3325009, akár emailben – feherturul@gmail.com!