2009. április 22-én, szerdán 17 órakor érkezik a győri ORSZÁGZÁSZLÓ emlékműhöz. Innen a Baross úton át a menet a Bazilikába vonul, ahol 18.15 órakor koncelebrációs szentmise keretében dr. Galavits József városplébános úr köszönti a zarándokokat.

Április 23-án, csütörtökön a 11.30 órai szentmise után a Bazilikából indul a menet Dunaszerdahelyre.

A részletes programról érdeklődni lehet a 06 30 6641989–es mobiltelefonon.

A zarándoklat saját személygépkocsikkal történik!

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők: a győr-belvárosi Egyházközség, a „NE-felejcs” Polgári Egyesület, valamint a Történelmi Vitézi Rend

Részletes program:

2009. április 22., szerda, Győr:

17.00 A Szanyból érkező Feltámadási menet fogadása az Országzászló-emlékműnél ( Bisinger sétány Baross híd felöli oldala)

Tárogatómuzsika fogadja a zarándokokat.

A Szózat közös eléneklése.

A Feltámadási jelvény és a dokumentumok átvétele (Balogh Ádám és az egyházközségi képviselők).

Ökumenikus ima: Tóth András görög-katolikus parókus, Lentulai Attila református esperes vagy Bella Péter ref. Lelkész, és Csorba János evangélikus lelkész

Rövid hazafias műsor

17.30 A menet a győri zarándokokkal kiegészülve gyalogosan, énekelve (egyházi és hazafias énekek) végigvonul a Baross úton fel a Káptalandombra, a Bazilikába.

18.15 Feltámadási menetet a Bazilikánál harangszó fogadja, bevonulás a Bazilikába, az ünnepi szentmisére.

(A Feltámadási jelvényt vivők és a zarándokok a stallumokban foglalnak helyet. Dr. Galavits József városplébános köszönti a zarándokokat, s elmondja gondolatait e jeles eseménnyel kapcsolatosan.)

A Feltámadási jelvényre szalagot kötnek: Győr város önkormányzata, Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés, a Belvárosi egyházközség, a „NE-felejcs” Polgári Egyesület, Horthy Miklós Történelmi Társaság, Történelmi Vitézi Rend Területi Székkapitánysága, Összefogás Polgári Egyesület (A szalagkötés alatt orgonamuzsika, ezt követően a plébános úr megáldja a Feltámadási jelvényt és a zarándokokat.)

II. Rákóczi Ferenc imája – elmondja Fehér Imre

Koncelebrációs szentmise

Befejezés: A másnapi program ismertetése, Himnusz, Székely himnusz

Kivonulás: Boldogasszony Anyánk… (a Feltámadási jelvény a sekrestyébe kerül)

2009. április 23., csütörtök, Győr–Dunaszerdahely:

11.30 Szentmise a zarándokok részére a győri Bazilikában, a Könnyező Szűzanya oltáránál (A szentmise alatt a személygépkocsik a Duna parton parkolnak.)

A zarándoklat állomásai:

14.00 Bős – rk. templom, plébános: Józsa Attila

15.00 Baka – rk. templom, plébános : Bíró Sándor

16.00 Felbár – rk. templom, plébános: Jankó Gábor

17.30 Dunaszerdahely – szentmise – szervező: Karaffa Attila

A rk. templomban szentmise keretében, ünnepélyes keretek között átveszik felvidékiek a Feltámadási jelvényt.

A szentmise után Marczell Mihály papköltő emléktáblájának megkoszorúzására kerül sor.

A szervezők kérik, hogy hozzanak magukkal nemzeti színű zászlókat, ezzel is demonstrálva nemzeti összetartozásunkba vetett hitet.

Mivel csak személygépkocsikkal lehet átmenni a határon túlra, ezért a szervezők köszönettel fogadnak minden segítő szándékot és segítséget. Kérik, hogy akik személygépkocsival rendelkeznek és Dunaszerdahelyre is elmennének, a 06 30 664 1989-es mobiltelefonon, ill. az emka@mail.kabelnet email címen jelezzék, hogy hány főt visznek magukkal, vagy van-e hely a kocsijukban mások számára is.

Akik a munkájuk miatt csak délután tudnak csatlakozni a jelzett felvidéki helyszínen, ezt is szíveskedjenek jelezni a fenti telefonszámon.