Hirdetés

Úgy 2010 körül lehetett, hogy felhívott egy Orosz Zsófi nevű lány telefonon. 

„A péceli lovasoktól hívlak, és érdeklődni szeretnék, elmehetnénk-e néhányan a Tavaszi Emlékhadjáratra” – kérdezte. Mivel még nem éreztem ez idő tájt, hogy öregednék, dacára annak, hogy ekkoriban kezdett bácsizni egy „mindjárt agyoncsaplak” fiatal bajtársam, a férfi válaszolt belőlem: „Hogyne, természetesen!” – mert hát ki tud nemet mondani egy kedves, fiatal női hangnak? De mivel tisztában voltam vele, hogy már nem vagyok mai gyerek, a hadjárat rendezőjeként csak akadékoskodtam egy darabig, aztán végül persze megadtam magam… Örülök neki, hogy így alakult, jó kis csapat ez a péceli!

A fenti képen balról: Marton Márk, Orosz Zsófi, Dóka Szabolcs, Pergel Dóra és Orosz Sára

Orosz Zsófiról időközben megtudtam, hogy már kisgyerek korában ott szurkolt a „magyaroknak” az isaszegi csatabemutatókon, és mindig tágra nyílt szemekkel csodálta, mit is művelnek a katonai hagyományőrzők. Különösen a lovasok kötötték le figyelmét, és bizonyára ő is fölsóhajtott, ahogy derék Toldi Miklósunk: „Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék, / Szép magyar vitézek, aranyos leventék!” Teltek-múltak az évek, Zsófi nagylány lett, valahogy a lovakkal is barátságot kötött, és egyszer csak eljött a nagy pillanat – de ezt már fentebb megírtam: bejelentkezett csapatával a hadjáratra. (Igaz, a péceliek már akkoriban néhány éve, egy másik összeállításban részt vettek a nagy menetben.)

Orosz Zsófi
Péceliek az egykori péceli hadi események ösvényein: Marton Márk (fakón), Orosz Sára (szürkén), Hardi Miklós (zászlós), Pergel Dóra egy pejen

Ennek már több éve. Vidám, életerős, örömtől kicsattanó, mosolygós arcát már megszokta az újkori hadjáratos nemzedék, és nem szívesen nélkülözné az elkövetkező hadjáratok évtizedeiben sem.

Orosz Zsófi árkon-bokron, hegyen-völgyön, tűzön-vízen át jókedvvel lovagol. Ám történt egyszer, hogy a Tápió szélén nagyot bukott nyergestől, kantárostól, kengyelestől, vagyis hát lovastól. Nem omlott ám össze lelkileg, felpattant a lovára, mintha mi sem történt volna, és folytatta. Ekkor valaki bekiáltott neki: „Micsoda ember ez a lány!”


Windisch-Grätz csapataival Isaszegről Pest alá húzódott. Így a gödöllői haditanács nem Buda, hanem Komárom felmentése mellett döntött. Ezért Görgei ereje zömével a Duna bal partján vonult észak felé, ám a főváros előterében maradt Aulich tábornok II. hadteste – balszárnyán megerősítve Asbóth Lajos alezredes 12. tartalék hadosztályával, jobbszárnyán pedig Kmety György ezredes seregrészével.

Feladatuk volt elhitetni a Pestre szorult császári főerőkkel, hogy velük szemben a magyar zöm áll. A császáriak erről, köszönhetően a Pest alatt vívott kisebb-nagyobb ütközeteknek, tíz napon keresztül szentül meg is voltak győződve. Ilyen volt a kőbányai összecsapás is, mikor április 12-én Asbóth honvédjeit többórás harcban szorította vissza a túlerejű ellenség Pécel felé. Különös szerencséje volt a debreceni 63. honvédzászlóalj 5. századának is, amelyet a pesti téglaégetőnél kerítettek be, ám katonái sikerrel vágták ki magukat, ugyancsak Pécel irányába.


Marton Márk igen fiatal, de mégsem a legfiatalabb korosztályt képviseli a péceli csapatban.

Róla jut eszembe, hogy ha már egy darabig nem készíttet huszárruhát magának egy eredetileg szabadcsapat, akkor érdemes császári uniformisba befektetnie.

Abból ugyanis nagy a hiány, és a költségei is mindössze tizedét teszik ki egy huszárruháénak.

Lehet, hogy nyitott ajtókat döngetek, mert Márkon a császári ruha már saját tulajdonú, de ha mégsem az, akkor marad, amit írtam.


Annak a lónak a farkára, amelyik rúg, piros szalagot szoktak kötni, hogy ezzel figyelmeztessék a mit sem sejtőket a veszélyre. A képen azonban nem a ló farkán látható a piros szalag, hanem egy kedves lány, egy fiatal csapattag, Pergel Dóra varkocsba font hajában. Ő természetesen egészen más okból viseli a piros szalagot, mint a rúgós lovak, hiszen a nők, így Dóra is, szívesen ékítik magukat mindenfélével, nyakláncokkal, fülbevalókkal, hajdíszekkel – vagy éppen színes szalagokkal.

Pergel Dóra

Csak azt tudom ehhez hozzátenni: nagyon helyes! A férfi legyen férfias, a nő pedig nőies! Írom ezt annak ellenére, hogy nemi szerepeket tudatosan összekeverő bolygónkon lassan bátorság kell ennek kimondásához.