Eurázsia a szövetségesünk, a fő ellenség Óceánia. Mi építjük az igazságos társadalmat, ellenfeleink gonoszak, önzők és gyűlölnek bennünket. Nem pusztán az ideológiájuk mérgező, de az ételeik és a kultúrájuk is. Sosem ennénk azt a vac­kot, amit ők fogyasztanak, nem hallgatjuk a zenéjüket, a filmjeik unalmasak és ostobák, a vezetőik mind erkölcstelenek, megvásárolhatók és alkalmatlanok feladatukra. Szerencsére mi nem tartozunk közéjük.

Hirdetés

Mivel egyre növelik haderejüket, és el akarnak pusztítani minket, ezért mi is igyekszünk betartani nekik. Bojkottáljuk az olimpiát, ha ők rendezik, nem veszünk tőlük műszaki cikkeket (igaz, nem is adnának el nekünk). Fura képzeteket vallanak a szerelem mibenlétéről és a nemi szerepekről. Óceániában támogatják a vallást, megbecsülik az egyházakat, Eurázsia viszont nem kér belőlük.

Szövetségesünk most Óceánia, mindig is az volt, mert itt építik a szabad társadalmat, amelyik szembeszáll a gonosz birodalmával, amely nem más, mint Eurázsia, vagyis fő ellenségünk, aki összeomlott saját bűneinek súlya alatt. Avítt, kirekesztő ideológiájuk éppen olyan mérgező, mint az energiahordozóik, amikkel sakkban próbálják tartani gazdaságunkat. Annyira utáljuk és megvetjük őket, hogy még közös sporteseményen sem szerepelünk velük, mert ha véletlenül legyőznek minket, azt hihetik, különbek nálunk. Mintha egyik ember különb volna a másiknál. És mintha az óceániai ember nem volna különb az eurázsiainál. A régi, hazug tankönyveket és Eurázsia nagyszerűségét hirdető propagandafilmeket meg kell semmisíteni, helyette Óceánia igazságról, bölcsességről, az egyetlen helyes világszemléletről szóló filmjeit nézzük. Eurázsiában fura képzeteket vallanak a szexualitásról, kirekesztően gondolkodnak a nemekről, amelyekből elmaradottságukban pusztán kettőt ismernek. Eurázsiában támogatják a vallást, de itt, Óceániában már túlléptek rajta, ezért üldözik.

Óceánia összeomlott bűneinek súlya alatt, ezért szövetségesünk most Eurázsia, mindig is az volt…

Korábban írtuk