Hetero-: tőle eltérő, a szóban forgó dologtól különböző (jelleg, állapot, tulajdonság). Például: „A heteroszexuális kapcsolat megfelel az erkölcsöknek és a józan észnek.” A szó ógörög eredetű: heterosz = eltérő. Homo-: azonos, ugyanolyan. Például: „Egy homogén anyag mindig egységes összetevőkből áll.”

A szó szintén ógörög eredetű: homosz = ugyanolyan. Nem árt néha az egyes szavak eredeti jelentését tanulmányozni.

Hirdetés

„Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket, ugye fölsoroltuk: a nem-magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük.” Ezt Niedermüller Péter, budapesti VII. kerületi polgármester mondta. A Demokrata hétfői lapzártakor a felháborodott VII. kerületi lakosok még nem kergették ki hivatalából a magáról megfeledkező, súlyos kijelentést tevő politikust.

De mi is ezzel a baj? Tanulmányozzuk tovább a lexikont. Okosabbak leszünk általa, és jót tesz a hirtelen felszökött vérnyomás lecsillapítására is.

Keresztény: Jézus Krisztust megváltónak valló, megkeresztelt és elkötelezett hívő, aki őt legfőbb tanítómesterének tartja, és az ő tanításait követi. Például: „Egy hívő keresztény számára a hit, remény és szeretet a legfontosabb erények.” A szó ógörög eredetű: khrisztosz = felkent. Fehér ember: a ma élő emberek a Homo sapiens („értelmes ember”) faj, ezen belül a Homo sapiens sapiens („mai ember”) alfaj tagjai. Az emberi fajon belül különböző rasszokat lehet elkülöníteni: europid, mongolid, negrid és veddo-ausztralid. És a pontosság kedvéért a sokat emlegetett rassz: emberfajta, azonos testi sajátságú emberek csoportja, amelybe külső testi jellemzők alapján történik a besorolás. Például: „Az egész emberiséget négy nagy rassz alkotja a bőrszín és arcforma alapján.”

Fordítsuk az idézett kijelentést a tudomány nyelvére: „fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak és nők.” Ez így hangzik tudományosan: europid fajtához tartozó (hím- és nőnemű) emberek, akik Jézus Krisztus követőiként a hit, a remény és a szeretet erényét tartják a legértékesebbnek. Szexuális preferenciáik a természet azon törvényét követik, miszerint két eltérő nemű (heteró) egyed tud csak életképes utódot nemzeni. Az europid fajtához tartozó emberek, amint nevük is tartalmazza, Európában élnek.

Hogy ez a „képződmény”, mármint az alapvetően keresztény értékrendet követő európai ember, akinek fajtája csupán azért létezik még ma is, mert elődeinek szexuális érdeklődése elsöprő többségben a másik nem irányába fordította, miáltal képes volt utódokat nemzeni (akár olyanokat is, akik szembefordultak a természet törvényével, miáltal lemondtak az utódok nemzésének jogáról = a természet önvédelme a deviancia ellen), szóval hogy ez a normális ember miért rémisztő egy megélhetési hörcsög számára, az a fentiek ismeretében sokkal inkább orvosi kérdés, mint közéleti.

Ha egy embertársunk rémületet érez annak láttán, hogy egy adott népesség számos okból bekövetkezett fogyásának mérséklésére, sőt megállítására olyan folyamatok indulnak el, amelyek, a természet legfontosabb törvényét követve, az utódok nemzését kívánják elősegíteni azon célból, hogy az adott nemzet ne pusztuljon ki, az vagy őrült, vagy beteg. Így vagy úgy, alkalmatlan arra, hogy egy rábízott közösséget vezessen. Abcúg Niedermüller!