Ma a cionizmus Izrael Állam örökkévalóságának a szándékát, valamint területe növelésének és befolyása megerősítésének az akaratát jelenti. Ritkán említik a médiában, hogy a modern cionizmus végeredményben egy olyan zsidó népről álmodik, amely az emberiség középpontja lenne, mivel „kiválasztott népként” az (állítólagos) isteni terv hordozója, a Szentföldön összegyűlve, Jeruzsálemmel mint fővárossal és egyben a világ fővárosával, amely majd helyet ad Salamon harmadik templomának.

A cionizmust két fő irányzat táplálja. Az ateista irányzat egy stratégiai vízióra épül, és az élettérrel kapcsolatos okok miatt ma palesztin földeket követel, holnap pedig a szomszédos országok (Libanon, Szíria, Jordánia, Irak, Szaúd-Arábia, Egyiptom) földjeire fog igényt tartani. Ebben a régióban, ahol a vízkészletek végesek és értékesek, Libanon, a Golan-fennsík és a Jordán folyó fölötti ellenőrzés megszerzése életbevágó Izrael jövője szempontjából. Arról nem is beszélve, hogy minél nagyobb területet rabol el arab szomszédaitól, annál nagyobb mértékben csökkenti erejüket és az általuk képviselt potenciális fenyegetést.

A másik irányzat, amely vallásos és messianisztikus természetű, jogként, sőt kötelességként követeli Erec Jiszrael biblikus földjeinek gyarmatosítását, és így a zsidóságra háruló „isteni terv” beteljesítését.

Maga a cionizmus a XX. század hajnalán született, nem sokkal az első világháború kitörése előtt, és propagandistáinak már kezdettől fogva sikerült befolyásolniuk az európai és mindenekelőtt az angol diplomáciát ügyük érdekében. A cionisták rendkívül hatékony intellektuális arzenált vetettek be hálózataikon keresztül, és áldozati nyavalygásukat nagyban elősegítette a holokauszt epizódja, amelyre szüntelenül emlékeztetik is a nyugati országokat. Hogy legitimálják követelésüket Palesztina földjére, előszeretettel hivatkoznak a Tórára mint (szerintük) szent tulajdonszerzési aktusra, és a soára mint a világ szerintük örök adósságára velük szemben, így zárva rövidre minden ellentmondási vagy alkudozási kísérletet.

Tudvalévő ugyanakkor, hogy a Neturei Karta mozgalmat képviselő ultraortodox rabbik eretnekségnek és az isteni parancsolatok megsértésének tartják a cionizmust. Számukra egyedül a Messiás eljövetele adhat jelet Izrael államának ismételt létrehozására, és a zsidóság Szentföldön történő összegyűjtésére. Szerintük abban, ami több mint egy évszázada folyik, nincs semmi isteni, az pusztán emberi tevékenység eredménye, minden lehetséges manipulációval, korrupcióval és bűnnel, így tehát a cionizmust sátáni jelenségnek tekintik. Egyébként a hagyományos keresztény felfogásban a zsidó népet örökké tartó bolyongásra kárhoztatta Isten, mert Jézusban nem ismerte fel a megváltóját.

Az Izrael legfanatikusabb támogatóinak számító skizofrén tudatú keresztény cionista szekták éppen ezt akarják orvosolni, igaz, igencsak sajátos módon, ti. a zsidók megtérítésével, tehát vallási-kulturális sajátosságuk megszüntetésével.

Ez a három gyászos erő tehát együttműködik, és kölcsönösen erősíti egymást, mindazonáltal közülük csak az egyik képes még valamennyire pozitív képzetet kelteni a közvéleményben. Nyilvánvalóan a globalizmusról van szó. Az oligarchia már nem tudja eladni a kapitalizmus „jótéteményeit”, és még kevésbé a cionizmusét, amely sohasem volt ennyire nyíltan érdekelt a közel-keleti helyzet élezésében, mint manapság, a Netanjahu-kormány regnálása idején. Ezért a következő években a globalizmus lesz a kapitalizmus és a cionizmus trójai falova. Annál is inkább, mert ezekben a zavaros időkben a médiumok mindenáron azt akarják majd elhitetni az emberekkel, hogy problémáikra éppen a globalizmus jelent megoldást.

Joggal feltételezhető tehát, hogy a globalizmussal összefüggő tétek fogják meghatározni a következő évek, évtizedek eseményeit. Korántsem véletlenül került fel nemrég az atlantista elitek napirendjére az EU és az USA közötti szabadkereskedelmi megállapodás, vagyis lényegében a transzatlanti piac ötlete. Ez a szakasz, amelyet valószínűleg 2015-ben fognak hivatalossá tenni, nagy lépést jelent a világkormány létrehozása felé.

Arra lehet számítani, hogy a nyugati vezetők mindent elkövetnek majd a dollár és az euró megmentése érdekében, bármilyen következményei is legyenek az egyre tarthatatlanabb megszorító intézkedéseknek alávetett népekre nézve.

Miután ez a nagy gazdasági egység megvalósult, a háttérben munkálkodó két okkult erő, a kapitalizmus és a cionizmus ismét nyíltan parádézhat, és tovább fog erősödni a globalizált finánctőke szorítása, olyan területekre is behatolva, amelyek jelenleg még tabunak számítanak számára. Így például a társadalom- és nyugdíjbiztosítás jelenlegi rendszere előbb-utóbb már csak megfakult emlék marad. Izrael is egyre nyíltabban fog a szomszédjai területére kacsingatni, és valószínűleg az olyan országok, mint Libanon, Irak és Egyiptom, „dzsihádista terroristák” destabilizációs törekvéseinek célpontjaivá válnak.

Előreláthatólag 2020 környéke fordulópontnak ígérkezik a jelenlegi világhatalmi konstellációban. Ha a gazdasági és pénzügyi rendszer addigra nem is omlik össze, az amerikai, orosz és kínai fegyveres erők modernizációs folyamata mindenképpen befejeződik. Ugyanakkor választási periódus ideje lesz az úgynevezett nyugati demokráciákban, nevezetesen az Egyesült Államokban, ahol a konzervatív elnök hajlamos lehet majd külső konfliktus alibijével biztosítani az újraválasztását (ahogyan azt George W. Bush is tette). Ebben az esetben viszont valószínűnek tűnik, hogy modernizált haderejével Oroszország és Kína is beavatkozik, a harmadik világháború kitörésének kockázatával.

Bármennyire borzalmasan hangzik, csakis egy újabb kataklizma és minden eddiginél nagyobb pusztítás árán lehet esélye a jelenlegi egypólusú világrend összeomlásának, a cionista és globalista kapitalizmus hanyatlásának, vagyis a történelem újrakezdésének – talán a nulláról kiindulva.

Gazdag István