Fotó: Vermes Tibor/Demokrata
Novák Katalin beiktatási ünnepsége

Sokakban felmerülő kérdés, hogy miért támadnak Európában minket, magyarokat minden vonalon. Régóta itt élünk e földrész kultúrnemzetei körében, és mégsem ismernek el magukénak. Ha bármilyen büntetés, szankcionálás kerül sorra, például az Európai Unióban, elsőként bennünket vesznek elő – még mondvacsinált, valójában el nem követett bűnök vádja árán is. Ebben ezek az országok partnerei egymásnak, azonnal készek elítélni, hiszen nem tudnak a magyarokról semmit. Nagyon frappáns volt a Pesti TV Mi vagyunk a magyarok című műsora. Még ma is be kell mutatkoznunk a nyugati úgynevezett kultúrnépeknek, újra és újra, hogy ne tekintsenek bennünket keleti hordának. Bár ez még így sem igaz, mert mit sem tudnak a Kelet 5-6 ezer éves nagyságáról sem.

Nemeskürty tanár úr mondott annak idején egy rövid, idevágó példázatot. Trianonról esett szó, amelynek igazságtalanságában „idegenségünk” is közrejátszott. Egy udvarban verebek csiripelnek, barátságosan csipegetik az odaszórt magot, amikor hirtelen megjelenik köztük egy valahonnan megszökött kanári. Azonnal nekiugranak, közös erővel űzik addig, amíg el nem zavarják. A tanár úr szerint a kanári minket jelképez.

Hirdetés

A Kárpát-medence Európa azon részén terül el, ahol szinte minden természeti adottság megtalálható. Védelem a Kárpátok koszorúja által, tömérdek ásványi kincs, korlátlan mennyiségű ivóvíz, legelők – valóságos kis csodaország. Sokak véleménye szerint amelyik nép ezt birtokolja, az geopolitikailag olyan kedvező helyzetben van, hogy akár Európát vagy a környező államokat is birtokba veheti. Nem lehet véletlen, hogy a Teremtő a magyarság eleinek az útját úgy irányította, hogy elérjék a számukra kijelölt helyet, és ott megtelepedve boldogan éljenek és szaporodjanak Isten dicsőségére. Érthető, hogy a Kárpát-hazát környező államok gyűlölettel vegyes irigységgel figyelték az idegenek „boldogulását”.

Ha valakinek kétségei lennének efelől, gondoljon az új köztársasági elnök asszony beiktatási ceremóniájára. Isten áldásával kezdődött, majd a Kossuth téren folytatódott egy különleges köszöntéssel. A fölvonultatott szereplők műsorszámai mind arra emlékeztettek, hogy a magyarság azonos kultúrájú, azonos identitású, Keletről származó nép. Kezdetektől egyistenhívő, írni, olvasni tudó, családszerető. A néptáncot bemutató párosok olyan koreográfiát és viseletet vezettek elő, hogy egy táncház forgatagában érezhettük magunkat.

A hagyomány, az értékmegőrzés olyan erő, ami képes egy nemzetet életben tartani. A polgári kormány korán felismerve ezt mindent megtett, hogy felébressze a parázs alatt szunnyadó népi kultúrát. Nagyon hatásosan, a televízió csatornáin minden egyéb műsor előtt, lett légyen az politikai, gazdasági, sport vagy egyéb, röviden bemutat valamit az eltűnőben lévő, jellemzően magyar és népi kultúrából. Elhangzik egy magyar nóta, bemutatkozik egy tánccsoport – a kisebbségek táncait sem hagyva ki –, tehetséges népdalénekesek derítik jókedvre a most folyó háború okán elbizonytalanodó embereket. Külön bevallott célpont a fiatalság, amely sajnos vevő a globalizációra, némelyek még a nemek összemosására is. Egy magyar néptáncos párt figyelve pedig szó nélkül fölismerhető, hogy egy lány és egy fiú az egy pár, méghozzá nemzetmegtartó tulajdonságokkal.

Magyarország keresztény állam volt a kezdetektől fogva, csak mi magyarul vagyunk keresztények. Elég figyelmesen szemlélni a világ egyetlen, uralkodói jogkörrel felruházott tárgyait, a Szent Koronát és a jelképeket. A teokrácia, amikor egy népnek maga az Isten a királya, ritka, de nem szokatlan létállapot. Töretlenül, a kezdetektől csak a magyaroknál maradt fenn. A magyarságnak az égi király mellett van egy égi királynője is, akinek Szent István ajánlotta fel országát, és a Boldogasszony – számos jel utal erre – elfogadta ezt. Azt a létállapotot, amiben a magyarság ma is él, becsülni kellene, mint az egyedüli élő teokráciát. A magyarság olyan erőforrás birtokában van ezáltal, ami képessé teszi a nemzet érdekeinek megvédésére. A Boldogasszony, ahogy a magyarság ősidők óta nevezi Szűz Máriát, a béke királynője. Ezért mi, magyarok mindig békeszerető nemzet voltunk és leszünk. Semmilyen idegen érdek nem vehet rá a békétlenségre. Ugyanakkor segítségre mindig készen állunk mint Mária országa és népe. A fentiekben rejlik a másságunk, amit nem büntetni kéne, hanem végre megérteni.

Korábban írtuk