Az első világháború a gyarmatok újraföl­osztása érdekében zajlott. A Monarchiára Németország erőltette rá a hadba lépést. Tisza István háborúellenes volt, s három napig ellent is tudott állni a más érdekekért kitörni készülő háborús részvételnek. Sajnálatos módon megalkudott, beadta a derekát, de ezért az életével fizetett. És Magyarország kétharmadának elvesztésével. Ausztria az olaszokkal szemben elvesztette ugyan déli területeinek egy részét, de kárpótolták Nyugat-Magyarországgal, a Várvidékkel. A nyugati gyarmattartó országok Ausztriának megbocsátották németpártiságát, ahogyan később Hitler-rajongását is.

Fotó: ShutterStock.com, illusztráció

Fotó: shutterstock.com, illusztráció

A második világháborúban ismét a területhódítás volt a fő cél. Hitler szellemi elődje, Lagarde fölismerte, Németországnak keleten kell területeket hódítania, egy új formájú gyarmatosítás keretében. Az általa söpredék népeknek nyilvánított keleti nációkat egyszerűen ki kell telepíteni a mai Közép- és Kelet-Európából orosz területekre, a zsidókat pedig egyenesen Oroszország ázsiai részeire, és lakosságcserével meg kell változtatni Európa nemzetiségi összetételét. Hitler kezdetben csak erre törekedett, többre nem. Menet közben változott a terve, jött meg az étvágya, és a zsidó genocídiumot akkor határozta el, és főleg akkor hajtotta végre, amikor kétségek támadhattak győzelmében.

1945 után Németországban antináci, valóban demokratikus elkötelezettségű erő került hatalomra, nagy formátumú politikusok sorjázásával, akiknek törekvéseit az Egyesült Államok anyagilag is támogatta.

Kelet-Németországban a sztálini fogantatású szocializmus könyörtelenül kiirtotta az ellenzékét. A mai ember már nem tudja, hogy a lengyeleket és a magyarokat is megelőzve, először Berlinben vonultak végig vörös tankok a civil ellenállást letörendő. De a gottwaldi, ulbrichti szellemiség az újraegyesítéssel tovább élt Németországban, és modern formában Merkel alakjában inkarnálódott. Ki nem ejteném a számon, hogy nácizmus vagy fasizmus, mert e paneleket használók agya eltöpörtyűsödött, gondolkodásra képtelenek, arcberendezésük a dél-amerikai őserdei majmokéra emlékeztet. De tény, hogy Merkel egy újfajta konglomerátumban gondolkodik. Közép- és Kelet-Európa gyarmatosítását, valamint a lakosságcserét sem ő találta ki először, hanem az említett Lagarde, Hitler bálványa.

Az első pillanattól kezdve Hitlernek is megvolt a maga ellenzéke. Amit vagy kiirtott, vagy elnémított. Német hazafiak tucatnyi merényletet követtek el ellene tehetetlenségükben. Merkel Kelet-Németországból plántálta be az egységesült Németországba a maga ideológiáját, amely mai változatának az egész Európa német irányítás alá vonását célozza meg. Az angolok kiszállása, a Brexit ennek nyitott utat, az USA ezt érzékeli, és nem pártfogolja.

A Benelux országok 1945 óta erkölcsi fölbomlásban nyűglődnek. Az 1970-es években Nyugat-Németországban járva, barátaink kifejtették, miért utálják a zöldeket. Nekik lett igazuk. Az osztrákok, az olaszok ellentétes erők közt vergődnek, a szocialista kormányú spanyolok pedig újabb polgárháborúba menetelnek. Európa még mindig nem veszi észre, a zöld, vörös liberalizmus ideje lejárt, és túlélése veszélybe döntheti a földrészt.