– Önöket azért idéztük be az elhatárolódási bizottság elé, mert jobboldali politikusok, újságírók, művészek. További munkálkodásuk folytatásához elengedhetetlen a következő nyilatkozatok megtétele. A nagy tevékenységengedélyező kuratórium dönt arról, szerepelhetnek-e a nyilvánosság előtt, betölthetnek-e vezető pozíciókat, illetve gondolataik nyilvánosságra kerülhetnek-e.

Hirdetés

Lássuk először az alapot! Itt és most feltétlenül határolódjanak el a náciktól, a nyilasoktól, Hitlertől és Szálasitól. Míg ez meg nem történik, addig nem is tudunk továbblépni; hogy úgy mondjam, ez a beugró. Az elhatárolódás egy nyilatkozat szóbeli megtételével és aláírással válik érvényessé. Nem, most nem, majd a végén lehet hozzászólni. Következő lépésként választható módon XII. Piusz vagy XVI. Benedek pápától kellene elhatárolódni, és ha ez megvan, akkor a Horthy–Teleki Pál–Gömbös trió, illetve ezek valamely kombinációja esedékes. Felszólítjuk a megjelenteket, hogy határolódjanak el Kara Musztafa és Köprülü Mehmed nagyvezírektől, Batu kántól, Napóleon nepotikus hajlamaitól, Széchenyi István egyes kijelentéseitől, Mátyás király szigorú adópolitikájától, Nagy Lajos itáliai hadjáratától, a Tripartitumtól és a vérszerződéstől, a vezérek közül pedig elsősorban Ondtól és Hubától. A kiegyensúlyozottság jegyében Zrínyitől és Szulejmántól egyszerre, Kapisztrán túlzottan klerikális és Hunyadi szélsőségesen nemzeti hozzáállásától. Ha jelentős pályát kívánnak befutni Magyarországon, akkor szükségesek még az alábbi elhatárolódások: Augustus principátusától, Caesartól és Caesar gyilkosaitól egyaránt, Kleiszthenész reformjaitól, a trójai falótól és az altamirai barlangrajzoknak az állatvédelemmel összeegyeztethetetlen jellegétől.

– Ha szóhoz juthatunk, szeretnénk közölni, hogy nem tudunk másoktól elhatárolódni, mert minden ember egyedi, önálló, szuverén lény. Eleve el van határolva mindenkitől, és saját szavaiért és tetteiért csak ő felelős. Fura, hogy a liberálisok ezt nem értik.

Korábban írtuk