Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus félórás megnyitóünnepsége Magyarország, Mária országa címet viselte. A Kárpát-medence keresztény néphagyományait bemutató műsorban 300 néptáncos és hagyományőrző művész a magyarság, a néphagyomány és a keresztény vallás ezer éven is túlnyúló összefonódását mutatta be.

Ez az, ami összefűzi a Kárpát-medencében és a világban szerteszét élő magyarokat, amitől ha két magyar találkozik bárhol a világban, egymásra ismernek: a dal, a tánc, a viselet, az ornamentika, a legendárium és legfőképpen az a sajátosan familiáris keresztény kötődés, ami Jézus édesanyjának, Máriának a tiszteletében fogalmazódik meg.

Hirdetés

Nem minden kereszténységét megvalló magyar tudja, de mindegyik érzi, bár lehet, hogy csak a tudata legmélyén sejti annak különleges és kiválasztó jelentőségét, hogy a magyarok, egyedülállóan a világ népei között, Máriához sajátos tisztelettel, hódolattal és szeretettel imádkoznak. A világ minden országában a keresztények a latin ima szó szerinti fordítását alkalmazzák: „Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.” Ami magyarra fordítva: „Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Szent Mária, Isten Anyja, imádkozz értünk, bűnösökért, most és halálunk órájában. Ámen.”

Mi azonban nem így mondjuk. Hanem így: „Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.” És itt jön az, ami csak a magyaroké: „Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.”

A kiemelés – „Asszonyunk, Szűz Mária” – tudatos. Évezreden túlnyúlóan mély gyökérzete van ennek a megszólításnak. Mária országa nemcsak egy tiszteletteljes szólam, hanem stratégiai erejű tény, így az sem véletlen, hogy Magyarország Védasszonya, a Patrona Hungariae védelmébe helyezte magát a magyarság kezdettől fogva. Ahogy a régi magyar himnusz mondja: „Boldog­asszony, Anyánk, régi nagy Pátronánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról.” És hogy ne merülhessen föl senkiben a kétség, miért kezdődik az eucharisztia misztériumának nagy nemzetközi ünnepsége Mária előtti tisztelgéssel, talán idézzük e himnusz második versszakának kezdetét: „Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!”

Igen, Jézusnak Mária adott életet, és a jézusi misztérium, amely a kenyérben és a borban ölt testet a katolikus keresztények számára minden alkalommal, nem történhetett volna meg Mária csodálatos életajándéka nélkül. Ami ma már a keresztény világ egyetemes kincse, és teljes joggal érezheti magáénak a Föld öt kontinensének minden Jézust követő lakója, de mi, magyarok azon népek közé tartozunk – szerencsére nem egyedül –, akik nemzeti identitásukat és kereszténységüket felekezettől függetlenül nem képesek Istentől elválasztani. Mert nem is lehet.

Ha magyar vagy, akkor Jézushoz tartozol. Akkor tudod, hogy miért szent a számodra a Szent Korona, hogy miképpen fogja össze egy hatalmas, kozmikus erő a Kárpát-medence népeit. Akkor érted, hogy miért van küldetésed itt a Földön.

Korábban írtuk