Okkal kezdte Áder János köztársasági elnök az idei március 15-i ünnepi beszédét Jókai Mór egy gondolatával. A közelmúltban rossz viták kereszttüzébe került a halhatatlan magyar író, és az elnök ezzel a gesztussal mellette foglalt állást. A vita természetesen nem Jókairól szól, az utókor sem tőle elvenni, sem hozzátenni nem tud semmit, az életműve örök és élő, amíg lesz, aki magyarul érez és olvas.

Hirdetés

A kérdés az, hogy a mai diákságnak kell-e Jókai. Azt az állítást, ami a mostani vitát kiváltotta, könnyen cáfolhatjuk. Tóth Krisztina író azért vette volna ki Az arany embert a kötelező olvasmányok közül, mert szerinte a regény nőalakjai elavult társadalmi szerepeket közvetítenek, a nők alárendeltségének normáját sugallják, helytelen mintát mutatnak a gyerekeknek. Ez egyszerűen butaság, Jókai a maga korának normái szerint írta meg a regényeit, nagyon is érzékenyen a számára kortárs társadalom problémáira. Akkor az volt, most más van, ezt egy iskolás gyerek is képes földolgozni.

Annál izgalmasabb kérdés, hogy való-e Jókai a mai diákoknak, helyes-e, ha a kötelező olvasmányok sorában szerepel. Ez már összetettebb probléma, aminek a fölfejtéséhez először azt kell megértenünk, mire is való a kötelező olvasmány. Általánosan elfogadott nézet, hogy kettős célja van: megszerettetni az olvasást, és megalapozni az irodalmi műveltséget. Hiszen a művelt ember önmaga és a közösség számára is értékesebb életet él, mint a műveletlen. Ehhez azonban szorosan hozzátartozik Szerb Antal megállapítása: nem az a művelt, aki ismeri a klasszikusokat, hanem aki élvezi őket. A kötelező olvasmánynak erre az élvezetre is meg kell, kellene tanítania a diákokat.

És itt máris egy komoly problémába ütközünk: a lektűr, a könnyed olvasmány esetleg segít magát az olvasást megkedvelni, de nem tanít meg arra, hogy az értékes tartalomért szellemi erőfeszítést tegyen a fiatal. A „mindegy, mit, csak olvasson az a gyerek” megközelítés tehát nem visz igazán előre, még ha tudjuk is, hogy nagyon sok egyáltalán nem olvasó felnőttnél még egy lektűr kézbevétele is eredmény lenne. Mint a társadalom annyi más jelensége esetén, itt is a helyes arányok megtalálása a cél. Az a jó kötelező olvasmány, ami a megcélzott korosztály tagjai által viszonylag könnyen befogadható, de azért magas színvonalat képvisel.

Az olvasás megszerettetése és a műveltség alapjainak megszerzése mellett van azonban egy harmadik cél is, amelyre kevés figyelem fordul: a nemzeti élményközösség megteremtése. A nemzeti összetartozás érzésének sok eleme van, köztük kitüntetett szereppel bír a nyelv, fontos a közös történelem és közös személyes múlt, de nem lebecsülendő a közös olvasmányélmények megélése sem. Jó érzés, hogy minden magyar tudja, mi ég a napmelegtől, az első ütemről megismeri és folytatni tudja a Himnusz dallamát, képről is fölismeri a Mátyás-templomot, és tudja, ki volt Baradlay Richárd meg Nemecsek Ernő. Mindennek a közös élménynek ha nem is kizárólagos, de döntő megteremtője az iskola a kötelező tananyagával, kötelező olvasmányaival. Ezért az előírt olvasmányok jegyzékével óvatosan kell bánni, mert ha sok a változtatás, a generációk között élményszakadék támadhat.

Fotó: Radu Bercan/Shutterstock.com

Azt persze senki nem követelheti, hogy az egyszer, valamikor létrejött lista, az úgynevezett kulturális kánon örök időkre változatlan maradjon. Művek folyamatosan születnek, és semmi okunk azt föltételezni, hogy a régi alkotók jobbak voltak, mint a kortársaink. Az elavultság fogalmával azonban óvatosan kell bánni – az igazán jó művek egyik fontos ismertetőjegye ugyanis, hogy kilépnek a saját korukból, nem avulnak el. Ugyan kinek jutna eszébe elavultnak, porosnak, unalmasnak nevezni Mozartot, Botticellit, Shakespeare-t? Vagy éppen Homéroszt és Apuleiust?

Jókainak is örök helye van a magyar kulturális kánonban, ami persze nem jelenti azt, hogy csak neki volna helye. Mérték és egyensúly, a megőrzés és a megújítás szakadatlan összehangolása a kánon fejlesztésének kulcsa. Jókai óta rengeteg remekmű született, olyanok, amelyekről a diákoknak tudniuk kell, és amelyek olvasása gazdagítja őket. Ahogy azonban közeledünk a jelenhez, úgy válik egyre nehezebbé a konszenzus megteremtése arról, hogy egy-egy szerző, egy-egy alkotás méltó-e arra, hogy a kötelező vagy akár az ajánlott irodalom listájára kerüljön. Fél évszázaddal ezelőtti műveknél is gyakran vita van, a kortársakkal pedig végképp nehéz egyetértésre jutni. Az nem kétséges, hogy a diákoknak utóbbiakkal is meg kell ismerkedniük, de hogy konkrétan melyik mai regény, novella, vers kerüljön a kezükbe, azt nehéz eldönteni.

Jókai ebben is segít, a kánon egyik szerzőjeként. Hogy a hatalmas életműben a gyengébb darabok mellett vannak kiemelkedők, az nem kérdéses. Hogy avítt, unalmas, poros lenne, az nem igaz. Hogy generációk közös élménye már eddig is, az köztudott. Maradjon hát a gyerekeinknek, a gyerekeink gyerekeinek a kezében, olvassák sok más mellett ők is, hogyan kereste a boldogságot Tímár Mátyás, az arany ember, és hogyan találta meg a Senki szigetén.

Korábban írtuk