1917-től szervezetten és totálisan tette félre a kommunista diktatúra nemcsak a vallási, hanem a polgári erkölcsrendet is, amely az előbbire épült. A kereszténység előtti kultúrákban az erkölcsnek éppen úgy vezérszerep jutott, mint a Krisztus után kialakult európai gondolkozásban. Ami persze nem jelentette azt, hogy nem hágták át a morális törvényeket. De volt viszonyítási pont, s mindig volt minek szellemében föllépni az erkölcsi törvényszegők ellen. Ez a stabil értékrend 1917-tel megbomlott, s a mindenkori politikai haszonelvűséget vezették be az állandó morális értékrend helyett.

Az 1990 után színre lépő magyar posztkommunista és neoliberális mozgalom történelmünkben példátlan állapotokat teremtett e téren is. Egy erkölcseiben féregrágta társadalom minden idők legképmutatóbb, legerkölcstelenebb hatalmát vette a nyakába, a Gyurcsány-félét, amit nem tudok máshoz hasonlítani, mint a nyilas mozgalomhoz, amely nemzeti jelszavakkal és jelképekkel irtotta a magyarságot.

Most Gyurcsány szocialista jelszavakkal dönti nyomorba a társadalmat és számol fel minden értéket, amit nem a Kádár-rendszer segítségével, hanem annak ellenére a magyar népnek még sikerült megteremtenie.

Nem tudok arról, hogy a magyar történelemben előfordult volna olyan abszurd helyzet, hogy ugyanaz a politikai-hatalmi garnitúra agitált volna olyan rendszer, értékrend mellett, amelyet néhány évvel ezelőtt még tűzzel-vassal irtott. Gondolják csak meg, a Kádár-idők leggyűlöltebb ellensége, Amerika, a Nyugat és a kapitalizmus volt, ami ellen Gyurcsány, Szilvásy, Lendvai Ildikó és a többi mai baloldali vezető élharcosként küzdött, most pedig fenyegetőn lépnek föl azok ellen, akik kétségbe vonják eme jelenségek mindent megváltó szerepét. Amikor Lendvai Ildikó leereszkedett valamely kiadó szerkesztőségébe és fejtágítót, eligazítást tartott, az ott dolgozók már érkezte hírére is rettegni kezdtek. Most pedig ő tanít bennünket demokráciára és igazgatja a szólásszabadság kereteit. És a KISZ-esek? A kádári kommunizmus rohamcsapatai? A jövendő diktátorai? Ma mind hatalomban vannak, de nem szocialista, hanem kapitalista eszmék megvalósításán fáradoznak. De azt is faramuci módon művelik. Mint a Bourbonok. Mindent elfelejtettek, de nem tanultak semmit. Ez a kettő: erkölcstelenség és tudatlanság határozza meg lényüket. Téveszmékben élnek. Úgy viselkednek, mintha egyáltalán nem volna vélemény- és sajtószabadság, mintha nem volna semmi kontroll, ami leleplezheti őket immoralitásukban és szakmai tudatlanságukban.

Gyurcsányék moral insanityk, vagyis cinikus gátlástalanok. Ennek a tünete Gyurcsány ama kijelentése, hogy az SZDSZ-es miniszterek helyébe szakértői minisztereket keres. Hát ki irányította eddig az egészségügyet, az oktatást, a gazdaságot? A szakmai hozzá nem értés káros következményeit az erkölcsök hiánya felerősítette. Mondhatnánk úgy is, hogy ez a koalíció végső soron az erkölcstelenségébe bukik bele, ha eddig még nem bukott meg. A csalással, hazudozással megszerzett és fönntartott hatalom mindenképpen megroppant, működésképtelenné vált, s megfertőzte a társadalmat. Olyan ez a koalíció, mint az agyhalott. Még nő a körme és a szakálla, de lényegében már nem funkcionál. Legföljebb fertőz, mint temetetlen hulla.

Szalay Károly