Nos, Privát Manó KISZ-milliárdos miniszterelnök és Préda Olga MSZMP KB tud. és közokt. kulturnyikja, KISZ KB gágogó, a két legfőbb megsértődő, szívére vette, amit Orbán Viktor mondott: ha a baloldal hatalomhoz jutott, rögtön rárontott saját nemzetére.

A szociális eszméknek és a baloldaliságnak ez a két Borsszem Jankóból visszamaradt karikatúrája sértve érezte magát a mindenkori baloldal nevében. Fejtő Ferencről, erről a ma már torz idolról most ne szóljunk, aki szerint talán még Szent István is baloldali.

A normális ember feltételezi, 2005-ben, vagyis az egypárt rendszer, szovjet-magyar baloldali diktatúra bukása után 15 évvel, hogy az, amit Orbán Viktor mondott, mindenki számára evidencia. Vagyis nem szorul magyarázatra. A normális ember azonban téved, de meg nem sértődik, csak szentségel, hogy ennyi ökörfejkóró rontja a levegőt ebben az országban. A minapában a magyarnak csúfolt ATV szokásához híven kérdést intézett nézőihez, hogy ki az oka az érettségi botránynak? Épeszű ember azt hihetné, hogy a válasz csak egy lehet. Magyar Bálint és hozzá nem értő gruppja, vagyis a Gyurcsány-kormány. A Művelődési Minisztérium dolgába ugyanis az Isten sem szólhat bele, s tiltakozásainkat lesöpörték az asztalról.

Nos, mit gondolnak kedves olvasóim, mi lett a szavazás végeredménye? A baloldali szavazók túlnyomó többsége az ellenzéket nevezte meg, mint a botrány okozóját.

Mire következtetek én ebből? Arra a rendkívül egyszerű dologra, hogy azok, akik azt hiszik manapság magukról, hogy baloldaliak, tökéletesen érzéketlenek a tények, a valóság iránt, s még ma is a Szovjetunió kommunista (bolsevik) Pártja történetének a színvonalán gombásodnak. Mert nekik az az igazság, az a tény, amit Privát Manó, Bájligeti Izor, Henczegi Iván, Egyetértheő Zajos, a Rozoga Alkibiádész, Hírviszi Bibicz Misi és persze Préda Olga, az emancipált, vagy Generál Szakramentovics, a honvédelmi komisszár mond.

Nem kell ahhoz nagy fene történelmi tudomány, hogy mindenki megértse még akkor is, ha gyorsan mondom, hogy a magyarországi baloldal 1919 óta mérhetetlen károkat okozott a nemzetének. Ezen csak az óbégathat, aki azt hiszi, hogy az ellenzék idézte elő az érettségi botrányt. Fejtő Ferencet felejtsük el, ő már régen kiírta magát a hiteles politikusok és tudósok sorából, Privát Manó és Préda Olga pedig még az előfelvételin is megbukott. Mert hiszen micsoda groteszk abszurdum az, hogy egy KISZ-funkcionáriusból milliárdossá vedlett miniszterelnök és egy cenzortyúk oktat ma demokráciát, szólásszabadságot, vagy akár magyar történelmet? Azért van mindkét 1989 előttről itt rekedt KB-tag megsértődve, mert ma már senki sem tiltja be, börtönzi be, löveti le azt, aki ellent merészel mondani nekik. Hiába vedlettek európai kapitalistává, a reflexeik még a régi jól bevált egypárti diktatórikusak.

Ha odafigyeltek, észlelhették, hogy lassan tíz esztendeje e rovatban jobbára álbaloldalról és álliberalizmusról szeretek beszélni. Mégpedig azért, mert a Károlyi Mihály, Kun Béla, Pogány József, Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Münnich Ferenc, Komócsin Zoltán, Apró Antal (ismerős e név?), Kádár János, Grósz Károly, Horn Gyula, Medgyessy Ferenc, Gyurcsány Ferenc és összes csimbókjuk a baloldal nevében léptek fel, követték el nemzetáruló tetteiket, és én nem vagyok hajlandó azonosítani hitvány cinizmusukat tisztességes baloldali barátaim eszmerendszerével.

Azt mondja Préda Olga, hogy Orbán azért nem említette Kádárt, mert szavazatokat akar elorozni az MSZMP két utódpártjától, az MSZP-től és az SZDSZ-től. Arra volnék kíváncsi, mit akar Privát Manó nemzeti vízum szédelgésével, meg a december 24-i szünnappal?

Csak „egy” baj van. Azok a becsületes baloldaliak (nemzeti érzelműek is), akik fenntartás nélkül állnak ki a két utódpárt mellett, mind a mai napig felvállalják Priváték és Prédáék mérhetetlen kártevését, nemcsak a nemzet, hanem a baloldal eszméi ellenében is.