Tessék??!!! Miféle törvény tiltja a keresztény szellemiséget 2002-ben, tisztelt Körmendy-Ékes Judit és Mádl András? Egy hetvenes évekbéli háromperhármas jelentést olvasunk, vagy egy, az adófizetők pénzén készült elemzést, amely a médiatörvény betartását ellenőrzi? Vagy az adófizetők pénzén éppen egy alkotmányellenes, törvénybe ütköző, szubjektív elemekből álló fércművet olvashatunk, amelyben vádpont lehet a keresztény vagy a konzervatív szellemiség? Önök mit szólnának, ha egy másik „médiaelemző” ne adj isten zsidó és libertinus szellemiségűnek titulálna egyes közszolgálati néven futó műsorszámokat? Az alávalóságshow-k azok sajnálatosak ugyan, de mit tehetnek önök, kedves Judit és András, ugye demokrácia van, inkább egyeztetni hívják a Svábyékat egy hotelbe meg etikai kódex kidolgozásáról (mellé)beszélnek, a Heti Hetessel sem foglalkoznak soha, hiszen az csak szimpla kabaré, punktum…

A Körmendy-Mádl-féle vádirat ekképpen gördül tovább:

„A műsorvezetői feladatokat – szintén heti váltásban – Halász Zsuzsa és Matúz Gábor látta el. Hanghordozásuk, arcjátékuk, fejtartásuk gyakran nem nagyon leplezett kormányoldali szimpátiát és a baloldali ellenzéknek szánt fintorokat fejezett ki.”

Micsoda? Jobboldali fejtartás? Kormányoldali hanghordozás? A Hét műsorvezetői képtelenek voltak szerelmetes testbeszédre egy Baja Ferenc, egy Kovács, egy Kuncze láttán… De mit kellett volna csinálniuk? Törleszkedni Kuncze lábához beszélgetés közben? Ehhez képest, tisztelt ORTT, nem Halász Zsuzsa és Matúz Gábor volt az, akit árulkodó mimika és testbeszéd miatt elmarasztalt a Panaszbizottság, hanem Aczél Endre a Nap-keltéből, amikor félreérthetetlenül elmarasztaló mozdulatot tett Szalai Annamária képviselő felé néhány hónappal ezelőtt. Úgy is, mint feddhetetlen úriember. De hát mit számítanak a tények?

Újra a Körmendy-Mádl-kommandóé a szó:

„Néhány esetben azonban a leghatározottabban az volt a benyomásunk, a témaválasztást elsődlegesen az a szempont motiválta, hogy módot adjon (…) a jobboldal (konzervatív, nemzeti, keresztény) értékorientációjának erősítésére (apostagi ifjúsági fesztivál, augusztus 20. ünneplése stb.) és/vagy az (baloldali) ellenzék bírálatára, lejáratására.”

Értjük. Augusztus 20. ünnepe a konzervatív-nemzeti oldal büdös bunkó bulija. Rendes balliberális ilyenkor köp egyet… és elmarasztalja az A Hetet, noha (egyelőre) semmiféle törvénybe nem ütközik az ünnepről való híradás. Aztán:

„Egészében véve tehát – legalábbis a vizsgált adások alapján – megállapítható, hogy a Siklósi Beatrix és munkatársai által szerkesztett A Hét – elődeihez hasonlóan – alapvetően a hazai közélet kérdéseire koncentrál, és amikor az aktualitások függvényében kitekint a külvilágra, azt előszeretettel a magyar (állami és nemzeti) vonatkozások és szempontok kidomborításával teszi.”

Minő aljas szélsőség! Magyar vonatkozások! Tűrhetetlen! De lássuk a további (ugyancsak elfogulatlan, tényszerű és jogszerű) megállapításokat:

„Színlelt kiegyensúlyozottság – A műsoregységek többsége a tárgyalt közügyekkel kapcsolatban mindkét (vagy esetleg több) ellenérdekelt oldalt (főképpen a kormányoldalról – kormány és kormánykoalíció – és baloldali ellenzékéről volt szó) megjelenítette valamilyen formában, vagyis érezhető volt, hogy a szerkesztők tisztában voltak a kiegyensúlyozottság követelményével, és ügyeltek arra, az esetleges kritikákkal szemben legyen olyan hivatkozási alapjuk, hogy az ellenzék reprezentációját is biztosítják a műsorban. Ez azonban egyáltalán nem eredményezett valódi kiegyensúlyozottságot.”

Aha. Az a gyanús, ha nem gyanús. Ha kiegyensúlyozott, akkor sem kiegyensúlyozott. Az az elfogult, aki nem az. Hogy a Nap-keltét már vagy kéttucatszor találta médiatörvénybe ütközőnek még a többségében balos szimpátiájú Panaszbizottság is – na és. Siklósiék szapulása természetesen nem ér véget:

„A vizsgált nyolc adásból hétben terjedelmes összeállítás volt látható és hallható a történelmi egyházak átvilágításának kérdésköréről. E nagyon konfliktusos témával foglalkozó műsoregységekben sokszor igen éles hangvételű kritikák és negatív minősítések hangzottak el egyházi személyiségeknek címezve. Ezek azonban – legalábbis közvetlenül – nem voltak értelmezhetők a jelenlegi politikai bal- és jobboldal vonatkozásában, bár természetesen rendkívül elmarasztalóak voltak a Rákosi- és Kádár-rendszer egyházpolitikájával és annak kiszolgálóival szemben, és azt sugallták, sőt nem egy esetben explicite állították is, hogy most is akadhatnak, akik takargatni akarják akkori tetteiket. Így egészében véve végül is azt a leginkább a jobboldalon hangoztatott álláspontot erősítették, hogy el kell számolni a kommunista időkben elkövetett bűnökkel.”

Hogy is van ez? Egyszer ókonzervatív és a keresztényekkel részrehajló a szerkesztés, máskor meg van képe a történelmi egyházakat kritikusan szemlélni, netán még a kommunista bűnöket is? Felkoncolni a szélsőségeseket!…

Nem maradhat el a kötelező piruett, a leantiszemitázás, a démonizálás sem – hajrá, Mádl, hajrá, Körmendy-Ékes:

„…mindenképpen említést érdemel, hogy a 21 külföldi vonatkozású hírben a leggyakrabban (6 információs egységben) érintett ország Izrael volt, mégpedig minden alkalommal olyan kontextusban, amely kedvezőtlen megvilágításban, agresszív államként mutatta be (nemzetközi előterjesztés az ország rasszistává minősítéséről; izraeli támadás palesztinok ellen; USA és EU elítélő nyilatkozat izraeli katonai lépésekről stb.).”

Szégyellje magát a zsidófaló bagázs, volt képük leközölni a nemzetközi sajtóhíreket! Hallatlan! A Népszabadság, a Magyar Hírlap, a Népszava, a nyugati sajtó standardját követni, amely jószerével naponta közöl izraeli híreket a palesztinok elleni háborúról – hát ez már mégiscsak sok.

De még ez sem minden. Lapozzunk tovább az ORTT által megrendelt, s az ifj. Mádl által elkészíttetett munkában:

„Augusztus 19. Az adás a másnapi ünnep jegyében egy vizuális montázzsal kezdődött, amely nemzetiszín zászlóknak, a Szent Koronának, a Hősök terén álló millenniumi emlékműnek és a Parlamentnek a képeit úsztatta egymásba, majd e hangulati felvezetés után első műsoregységként millenniumi megemlékezés következett.”

A nemzeti lobogó, a Szent Korona mint hangulati felvezetés, pláne augusztus 20-án? Botrány… Nem folytatjuk a szemezgetést, noha akad még „csemege”, egyet azonban leszögezhetünk, hangulati levezetés nélkül: az ORTT több szempontból is törvénykerülően működő hatóság volt és maradt, amely az adófizetők pénzén balliberális szellemiségű, gyűlöletkeltő, rasszista, magyar- és keresztényellenes, alkotmányba ütköző politikai pamfleteket (mert nem ez az egyetlen), politikai rendőrségi jelentésekhez hasonló fércmunkákat finanszíroz, szakmai-jogi elemzéseknek álcázva. És persze nem mér egyenlő mércével, hiszen a balliberális ultrák egyik fórumát, a Klubrádiót már nem marasztalja el vallási-világnézet alapon. Noha, mintegy „poénból” elvárnánk, azok után, hogy A Hét c. műsorszámot pejoratív értelemben „ókonzervatív-keresztény” és „elavult” jelzőkkel illetik, most a Klubrádiót mondjuk „Mazsihisz-propagandaadó”, vagy „Hitgyüli-szócső” címkével látják el. De – nyilván puszta véletlenségből – nem. A Mádl-osztag megengedő. Bár maga a Klubrádióról szóló elemzés (forrása: www.ortt.hu) rögzíti, hogy Szegvári Katalin egyik riportja „több ponton is sértette a médiatörvényt”, valamint, hogy Bolgár György, „ha kis mértékben is, de – megsértette a pártatlanság maximáját”, s hogy a Klubrádió három elemzett műsorában „tendenciózusan, döntő mértékben semleges és kormánypárti képviselőkkel (állami tisztségviselőkkel, hivatalnokokkal) készített interjúkat”, mindennek ellentmondva az ORTT úgy látja, „a hír- és téma-összeállítást illetően semleges, pártatlan, tárgyszerű tájékoztatást folytatott a műsorszolgáltató”. Talán ez az oka, hogy az ORTT jelenleg a Klubrádió „regionális sporthíreit” támogatja? Vajon mi indokolja, hogy közpénzből szponzoráljon egy kereskedelmi rádiót, ráadásul olyan műsorszámát, amelyet regionális médiumként amúgy is illik adnia?

Rejtvények, rejtélyek, kérdések, amelyek feleletre várnak. Felkérjük hát Keller László urat, felkérjük a Legfőbb Ügyészséget, felkérjük még a Köjált is, ha kell… És ha 2006-ban még mindig Körmendy-Mádl-féle figurák tevékenykednek a középjobb holdudvarban és a médiaszektorban, tudjuk, hová nem érdemes tenni az x-et.