A Mezőgazdasági Bizottság most elfogadott jelentésében az Európai Bizottság számára fogalmaz meg ajánlásokat a 2013 utáni KAP jövőjével kapcsolatban.

Glattfelder Béla üdvözölte, hogy több fontos módosító javaslata is beépült a dokumentumba. A jelentés hangsúlyozza például, hogy az európai mezőgazdaságnak kulcsszerepe van Európa és a világ élelmiszerbiztonságának garantálásában. A világ népességének, és ezzel párhuzamosan az éhezők számának növekedése nyilvánvalóvá tette, hogy az élelmiszer, az energiához hasonlóan, stratégiai cikk. Ebben a helyzetben a mezőgazdaság által előállított legfontosabb közjó az élelmiszer – szögezi le a képviselő által benyújtott, és a képviselők többsége által elfogadott módosító indítvány. Ehhez azonban elengedhetetlen a közös mezőgazdasági költségvetés legalább a jelenlegi szinten történő megőrzése.

Az európai képviselők szerint a korábbi intervenciós eszközökhöz hasonló, hatékony piaci védőhálókra van szükség, annak érdekében, hogy megvédjék a gazdákat a korábbinál szélsőségesebb áringadozásoktól. Glattfelder Béla emlékeztetett arra, hogy a korábbi reformok – amelyeket a fideszes képviselők egyetlen esetben sem szavaztak meg az Európai Parlamentben – éppen ezeknek a védőhálóknak a lebontását célozták.

Az ajánlás szerint a mezőgazdaság területén az általánostól eltérő, az élelmiszertermelőket segítő versenyjogi szabályokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy ellensúlyozni tudják a nagy kereskedelmi láncok gazdasági erőfölényét.

Glattfelder Béla szerint az ajánlás nem fogalmaz meg határozott elképzeléseket a területalapú támogatási rendszer átalakításáról. A képviselő óvatosságra intett a támogatások felosztásának új elveiről szóló elképzelésekkel kapcsolatban. A Közös Agrárpolitika költségvetésének megőrzését hangsúlyozó párizsi és varsói agrárminiszteri nyilatkozatban sikerült egységfrontba tömöríteni a KAP-ot támogató tagállamokat. A támogatási rendszer átalakításáról keltett viták, így különösen a hektáralapú kifizetések szintjének tagországok közötti kiegyensúlyozása, ennek az egységnek a felbomlásához vezethet.

Glattfelder Béla szerint a most elfogadott jelentés, noha sok esetben a többség megszerzése érdekében szándékosan homályos szövegezésű, összességében kedvező az európai mezőgazdaságnak. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy ez a jelentés még csak az első lépés az új Közös Agrárpolitika elfogadásához vezető jogalkotási folyamatban.

„Reméljük, hogy a Lisszaboni Szerződés következtében – amely kibővítette az Európai Parlament jogköreit a mezőgazdaság területén –, hatékonyabban tudjuk képviselni a gazdák érdekeit” – nyilatkozta a fideszes képviselő.