Sokáig hitetlenkedés övezte azt a hírt, mely szerint az izraeli államelnök egy beszédében kijelentette, a zsidó állam felvásárolja többek között Magyarországot. A Demokratának azonban az izraeli nagykövetség sajtótitkára elismerte, hogy az ominózus kijelentés valóban elhangzott. Ezért is meglepő és aggasztó, hogy a merész mondatokra mindmáig nem reagált a hazai államvezetés és általában a közélet. Pedig amit megvásárolnak, az más tulajdonába kerül…

„A magyar kormány […] engedte, hogy a románság […] gazdasági hatalma erősödjék. A legrégibb magyarországi román pénzintézet az 1872-ben alapított nagyszebeni Albina […] 1906-ban 2,4 millió korona részvénytőkével, […] 23,5 millió korona kölcsönt nyújtott. […] Magyarország területén 170 román érdekeltségű pénzintézet működött, […] összes vagyona 27,5 millió koronára rúgott, ezek évi 110 millió korona kölcsönt nyújtottak […] román […] célokra. A pénzintézeteken kívül még román kézben volt 51 szövetkezet […] A legnagyobb befolyással […] a pénzintézetek rendelkeztek, különösen 1907 óta, amikor Solidaritatea néven kartellszerű szövetkezésbe léptek. Működésük elé a magyar állam nem gördített akadályt s így lehetővé vált, hogy a románság bankjai által nyújtott készpénz- és jelzáloghitelek segítségével az eladásra kerülő magyar földeket felvásárolhassa. 1903-13 között összesen 716 olyan (magyar) birtokot szereztek meg a románok, melyek kiterjedése 50 kataszteri holdnál nagyobb, összesen 166 394 kataszteri hold terjedelemben. […] Az 50 katasztrális holdon aluli birtokoknál a magyarság vesztesége 12 855 hold. […] 10 esztendő alatt a magyarság földtulajdonának 5,5 százaléka jutott idegen kézre. 1903-ban a magyarság Erdély földjének 52 százalékát, 1913-ban azonban már csak 45,8 százalékát tartotta kezében.”

Az idézet Elekes Lajos A román államélet magyar gyökerei című munkájából való, és azt bizonyítja, hogy a magyar állam nemtörődömsége katasztrófát, országvesztést eredményezett. Ennek ismeretében érdemes megvizsgálni Simon Peresz izraeli államelnök a Kereskedelmi Irodák Szervezetének éves közgyűlésén a zsidó állam fővárosában, Tel-Avivban október tizedikén elmondott beszéde néhány mondatát:

„A súlyos pangást, a háborút, a gázai övezetből történt kivonulást és egyéb válságot kiheverve manapság Izrael precedens nélküli gazdasági eredményeket ér el. Az izraeli gazdaság virágzik. […] Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot. […] Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Nézzék meg, mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság nélkül Bill Gates, s azt is láthatják, hogy micsoda ereje van neki. A kormányok ezzel szemben nem képesek realizálni az erejüket, van költségvetésük, de nincs pénzük. A kormányok tehát képtelenek az eredményes működésre, de a cégeket nem kötik gúzsba a korlátozások.” Ez tiszta, nyílt beszéd. És hiteles a forrás, hiszen az izraeli államelnököt csak nem lehet antiszemita összeesküvés-elméletek gyártásával vádolni.

A hírt sokáig tamáskodás övezte. Hírlapi kacsának tartották sokan, mondván, ilyet azért mégsem mond egy komoly politikus. Vagy legalábbis nem ilyen nyíltan.

A kétely bizonyos mértékig érthető volt, hiszen sok alaptalan szóbeszéd és hiedelem kering a köztudatban a rózsadombi paktumtól a trianoni békediktátum vélt nemzetközi semmissé nyilvánításáig. A Demokrata ezért szentül elhatározta, hogy ellenőrzi, megfelel-e a valóságnak a fönti idézet. Megkerestük Izrael budapesti nagykövetségét, ahol érdeklődésünkre Büchler András sajtótitkár elismerte, hogy az inkriminált mondatok valóban így hangzottak el. A sajtótitkár arról tájékoztatta lapunkat, hogy az izraeli elnök beszédében az izraeli gazdaság és kereskedelem virágzására kívánta felhívni a figyelmet.

– Nem állt szándékában senkit sem megbántani – közölte Büchler András.

A zsidó állam nagykövetségének sajtótitkára megkeresésünkre még a következőket is írta: „Elnök úr be akarta mutatni, hogy Izrael és Magyarország között milyen kiváló gazdasági kapcsolatok vannak, melyek mindkét ország javára válnak. A Magyar Köztársaság kormányai örömmel fogadják az izraeli befektetőket csakúgy, mint bármely más ország üzletembereit. Az elmúlt évben a két ország közötti kereskedelmi mérleg egyértelműen mutatta, hogy milyen hatalmas előnye származik Magyarországnak a kétoldalú gazdasági kapcsolatokból: míg Izrael 100 millió dollár értékben hozott be árut, Magyarország 400 millió dollár értékben kereskedett Izraellel.”

Ugorjunk most vissza az időben néhány hónapot! Ha felfrissítjük emlékezetünket, eszünkbe juthat, hogy felröppent, majd gyorsan el is halt egy hír, mely szerint…

A teljes cikk a Demokrata október 25-i számában olvasható.

(A Magyar Demokrata korábbi cikkei itt olvashatók.)