A néppárti politikus frakciókon átívelő, jelentős sikerként értékeli a mai szavazás eredményét. Őry Csaba a szavazást követően a jelentéssel kapcsolatban kijelentette: „Remélem, hogy a belga elnökség ígéretéhez híven minél több javaslatunkat átvezeti a szövegbe annak októberi végleges elfogadása előtt. Mi, az Európai Parlament oldaláról megtettük a tőlünk telhetőt, hogy minél koherensebb és hatékonyabb szöveg szülessen.”

Az Őry-jelentés alapvetően követi az Európai Bizottság idei áprilisi tervezetének megközelítését, így különösen az iránymutatások számának négyre korlátozásával. Őry Csaba, az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának néppárti koordinátora ugyanakkor számos, az egyértelműséget és a koherenciát célzó új elképzelést is beépített a jelentésbe. A néppárti politikus ennek szellemében összevonta a bizottsági javaslat két, az oktatásra és a képzésre vonatkozó iránymutatását, valamint bevezetett egy új, a kohéziós politika szerepének megerősítésére vonatkozó iránymutatást is.

A fideszes EP-képviselő szerint a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságra, valamint az európai társadalmak előtt álló hosszú távú kihívásokra tekintettel a foglalkoztatáspolitika rendkívüli fontossággal bír. „A vita alapján is egyértelműen látszik, hogy Európának többet és jobban kell dolgoznia a jövőben, ha túl akarjuk élni a válságot és állni kívánjuk a versenyt olyan feltörekvő és sikeres térségekkel szemben, mint Kína, Dél-kelet Ázsia, Dél-Amerika és az Egyesült Államok” – foglalta össze a jelentés vitáját Őry. A néppárti jelentéstevő ezért határozott intézkedéseket vár az európai nők és férfiak foglalkoztatási szintjének növelésére. Azonban, mint azt a politikus hangsúlyozta, ezt a célkitűzést csak akkor lehet elérni, ha a tagállamok – nem teherként, hanem lehetőségként – különös figyelmet fordítanak a mobilitás, valamint a fiatalok, az idősek, a fogyatékkal élők és a nők foglalkoztatásának előmozdítására is. A néppárti koordinátor szerint a tagállamoknak specifikus célokat is ki kellene tűznie, mint például a foglalkoztatott, illetve az oktatásban és képzésben részt vevő 15-24 év közötti nők és férfiak arányának 90%-ra való növelését. Az is alapvető fontosságú, hogy a stratégia végrehajtásának „félidejében”, azaz 2014-ben már konkrét eredményekről tudjanak beszámolni a kormányok ezen specifikus célok kapcsán.

Őry Csaba szerint mindezek mellett nem feledkezhetünk meg az ún. „rugalmas biztonság” elvének megfelelő alkalmazásáról, valamint a minőségi oktatás és az élethosszig tartó tanulás keretrendszerének kialakításáról sem. A tagállamoknak intézkedéseik során figyelembe kell venniük az új foglalkoztatási formák és a szokásostól eltérő foglalkoztatási szerződések növekvő számát, továbbá megfelelő jogalkotási keretet kell kialakítani e területen. Őry jelentésében ismételten hangsúlyozza a kis- és közepes vállalkozásoknak a munkahelyteremtésben betöltött kiemelkedő szerepét. A képviselő arra is felszólítja a tagállamokat, hogy kiemelt fordítsanak jelentős figyelmet a szegénység, különösen pedig a gyermekszegénység elleni küzdelemre, amely a soros belga, valamint a következő magyar elnökség egyik prioritása is.

A jelentéstevő külön üdvözölte a plenáris vita végén összefoglalójában, hogy a belga elnökség is megerősítette a jó kormányzás, azaz annak fontosságát, hogy szorosabb, összehangoltabb együttműködés legyen az uniós munkaerőpiacon. Emellett szigorúbb ellenőrzést is meg kell valósítani, mind az EU 2020 stratégia, mind a foglalkoztatási iránymutatások kapcsán.

* * *

Az Európai Bizottság 2010 áprilisának végén terjesztette elő javaslatát az ún. „Európa 2020 integrált iránymutatásokra” vonatkozóan, amelyben keretet kíván szabni a tagállamok által végrehajtandó új foglalkoztatási és növekedési stratégia és az ennek keretében végrehajtandó reformok számára. A javaslat hat átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásból és négy foglalkoztatási iránymutatásból áll, melyek a Lisszaboni Stratégiát felváltó Európa 2020 stratégia végrehajtásának pilléreit képezik majd. A Tanács a belga elnökség alatt októberben fogadja majd el véglegesen az iránymutatásokat.