A tanácsülés első napján a miniszterek két témát beszélnek át: az európai energiafogyasztók védelmének kérdését, illetve a mindenki számára biztosítható hozzáférés lehetőségét a megfizethető energiaszolgáltatásokhoz. A témák megvitatásával az ülés legfontosabb célja felmérni és értékelni az Európai Unió fogyasztók érdekérvényesítése kapcsán tervezett intézkedéseit, illetve párbeszédet indítani arról, hogy miként lehet a fogyasztókat közvetlenebbül bekapcsolni az energiapolitikai döntésekbe.

Az informális tanácsülés második napjának legfontosabb témája a modern és integrált európai energiahálózatok kiépítési lehetőségeinek megvitatása. A második ülésszak két résztémájának átbeszélése során a miniszterek kitérnek a hiányzó összeköttetésekre és a finanszírozhatóságra is.

A kétnapos brüsszeli tartózkodása alatt Fellegi Tamás találkozik Günther Oettinger energiaügyi biztossal, akivel a magyar elnökség energiaügyi prioritásairól folytat majd megbeszéléseket.