Hankiss Ágnes ugyanakkor, vitatkozva a szocialista jelentéstevővel, nyomatékosan felhívta a figyelmét, hogy az ördög a részletekben rejlik, a jelentés ugyanakkor nem tartalmaz konkrét támpontokat és garanciákat arra nézve, hogy az információhoz fűződő jog érvényesülése ne sértse a személyiségjogok védelmét és a polgárok biztonságát.

Hankiss Ágnes egyetértett az EU terrorelhárítási koordinátorával, Gilles de Kerchove-val abban, hogy minden hírszerző tevékenység alapja a bizalom, így a biztonsági és terrorelhárítási dokumentumokhoz való indokolatlan hozzáférés ellehetetlenítené többek között a tagállamok uniós szintű együttműködését.

Egyetértve a német adatvédelmi biztossal, Peter Schaarral, Hankiss Ágnes megerősítette, hogy az új európai szabályozásnak fokozott figyelmet kell fordítania az eddig titkosan kezelt, de már a lezárt eseményekre vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára. Ebben az esetben azonban a tervezetnek mindenképpen tartalmaznia kell a személyiségjogok védelmére és a biztonság garantálására vonatkozó konkrét szabályozásokat. Hankiss Ágnes véleménytervezetét és módosító javaslatait a Petíciós Bizottság soron következő ülésein fogják megvitatni.