Kánonjogászok, teológusok és hittudósok gyűltek és gyűlnek össze ma és holnap, azaz 2017. március 30-án és 31-én Párizsban a Paris-Sud Egyetem Jean-Monnet Jogi Fakultánsának Törvény és Vallási Társaságok Központjában, hogy megvitassák azt, ami eddig még sohasem volt katolikus konferencia témája: hogyan lehet megfosztani trónjától egy eretnek pápát.
„A pápa trónfosztása: Teológiai premisszák, kánoni modellek, alkotmányi feladat” címet viselő konferencia fel kívánja tárni a katolikus Egyházba beépített azon mechanizmusokat, amelyek segítségével kezelni lehet egy olyan pápa esetét, aki nyíltan hazugságokat, sőt, eretnekségeket tanít.

A konferencián felszólal a Párizsi Egyetem professzora, Laurent Fonbaustier, aki tavaly egy 1200 oldalas könyvet írt a témáról „Az eretnek pápa elűzése” címmel. A konferencián 15 előadó fog felszólalni, akik a tárgykör széles skáláját mutatják be ilyen címekkel: „Zsinatizmus és a pápa trónfosztása a gallicizmus szemszögéből nézve”, „A pápa megbuktatása: lemondatás vagy trónfosztás”, és „XXIII. János pápa trónfosztása és XIII. Benedek Constance-ban, 1415–1417”.

Az előadók között van Nicolas Warembourg és Cyrille Dounot professzor, ketten aközül a 45 katolikus akadémikus közül, akik tavaly júniusban felhívást intéztek a Római Bíborosi Kollégium Dékánjához, követelve, hogy vonják vissza azokat a téves állításokat, amelyeket Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdításában találtak. 

A 45 akadémikusból álló csoport kijelentette, hogy a pápai buzdítás „veszélyt jelent a katolikus hitre és erkölcsre nézve”, mivel „számos olyan állítást tartalmaz, amelyeket lehet a katolikus hittel és erkölccsel ellentétesen is értelmezni”. A katolikus gondolkodók szerint Ferenc pápa félreérthető beszédei és írásai bíborost bíboros, püspököt püspök és hívőt hívő ellen fordítottak és a tanokban egyre nagyobb a zűrzavar.

A hírt több katolikus oldal is közölte, illetve egyre több írás jelenik meg köreikben arról, hogy Ferenc pápa igaz pápának tekinthető-e egyáltalán, vagy esetleg ő testesíti meg a Jelenések könyvének Hamis prófétáját.

Tavaly novemberében Giuseppe Nardi Vatikán-szakértő beszámolt arról, hogy Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira brazil laikus 1975-ös teológiai tanulmánya körbejárt a Vatikánban. A laikus „Egy eretnek pápa teológiai hipotézise” című munkájában azt vizsgálta, lehetséges-e hogy a pápa eretnek legyen vagy azzá váljon, és ha igen, mik ennek a következményei.

Nardit idézve: „Három és fél éves pápaság után Ferenc elérte a határait. Annak a benyomásnak, amelyet az Egyház tanításának megváltoztatására irányuló gesztusai és szavai rejtetten sugallnak, egy bizonyos ponton vagy határozott formát kell öltenie, vagy össze kell omlania” – írta akkor Nardi. „Ferencet a saját maga által teremtett atmoszféra szorítja a sarokba. Többé nem lehet szó erről vagy arról történő spontán megnyilatkozásról, mint ami csupán rögtönzött és nem kötelezően betartandó. Pasztorális munkája és vezetési képességei, amelyek felelősségérzetet és példamutató személyiséget követelnének, elérkeztek a végső határig. Mindez Ferenc [pápaságának] végét jelentheti” – tette hozzá.

A konferenciát három hónappal azután tartják, hogy Raymond Burke bíboros interjút adott, amelyben kifejtette, hogy „amennyiben egy pápa formális eretnekségbe esik, ennek alapján megszűnik pápa lenni”.

–a–, demokrata.hu 


Források, további írások: 

1. http://2n613ar7ekr056c3upq2s15c.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/07/cardinal-letter2.pdf
2. http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/BS_hit_69.html​
3. http://idokjelei.hu/2017/03/a-reformokat-ellenzo-biborosok-lemondasra-osztonoznek-ferenc-papat/
4. http://cathnews.com/cathnews/28571-anti-reform-cardinals-want-pope-to-resign
5. https://www.lifesitenews.com/news/canon-lawyers-and-theologians-to-hold-conference-on-deposing-the-pope