A Bizottság által elfogadott intézkedések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Európai Digitális Menetrendben foglaltaknak megfelelően 2013-ig alapvető, 2020-ig pedig gyors vagy nagyon gyors szélessávú hozzáféréssel rendelkezzen minden európai polgár. A csomag az állami eszközök mindegyikében – azaz a szabályozásban, a frekvenciagazdálkodásban és a fiskális szerepvállalásban is – meghatározza az európai irányokat.

Az újgenerációs (nagy sebességű üvegszálas) hálózatokhoz való hozzáférés szabályozására vonatkozó bizottsági ajánlás elsősorban a nemzeti szabályozó hatóságok számára mutat utat a beruházások ösztönzése és a verseny megőrzése közötti egyensúly biztosításához.

A rádióspektrum-politikai program kialakításáról szóló javaslat a hatékonyabb rádióspektrum-gazdálkodás, valamint a fogyasztók és az ágazat előnyeinek maximalizálása érdekében EU-szintű koordinált stratégiai spektrumpolitika megteremtését hivatott szolgálni.

A szélessávról szóló közlemény egységes keretet határoz meg a Digitális Menetrend vonatkozó céljainak teljesítéséhez, és azt ismerteti, hogy miként ösztönözhetők a leghatékonyabban a gyors és nagyon gyors hálózatokba történő állami- és magánberuházások. A dokumentum fontos iránymutatás a tagállamoknak a szélessávú állami infrastruktúra és kapcsolódó programok – ilyen Magyarországon a Nemzeti Hálózat – megvalósításához.

Az Európai Digitális Menetrend az Európai Unió új növekedési és versenyképességi stratégiájának, az Európa 2020 stratégiának egyik zászlóshajó kezdeményezése, ami az EU 2011 és 2015 közötti időszakra szóló információs társadalmi szakpolitikáját határozza meg. A Bizottság által elfogadott intézkedések nyomán most a tagállamokon a sor, hogy a kezdeményezéseket konkrét nemzeti akciók szintjén is kidolgozzák. A szélessáv fejlődését és ezen keresztül a magyar gazdaság bővítését és versenyképességének növekedését megalapozó elemek a tervek szerint megjelennek majd a jelenleg zajló szakmai konzultáció alapján elkészülő infokommunikációs stratégiában.