A 420 szavazattal, 117 ellenszavazat és 35 tartózkodás mellett elfogadott, javaslatokat tartalmazó jelentés az uniós szerződések következő felülvizsgálata alkalmával a jogalkotási folyamat reformját sürgeti.

Hirdetés

A képviselők azt hangoztatták, hogy az Európai Parlament – mint az egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény – tagjainak rendelkezniük kell a jogszabály-kezdeményezés jogával. A képviselők közölték: újratárgyalnák az Európai Bizottsággal és az Európai Unió Tanácsával kötött intézményközi megállapodást is azért, hogy felszámolják az EP jelenlegi, intézményi ügyekben alkalmazható kezdeményezési jogának útjában álló akadályokat.

Véleményük szerint reformra szorul, hogy uniós szinten a jogszabályok kezdeményezésének joga szinte teljes egészében az Európai Bizottságé. A Tanács és az Európai Parlament közvetett módon tehet csak javaslatot új jogszabályok megalkotására úgy, hogy jogszabály-javaslatot kérnek az Európai Bizottságtól. A brüsszeli testület azonban nem köteles lépni.

Az uniós szerződések csak bizonyos konkrét esetekben – például a saját összetételre vonatkozó szabályok, az európai választások és a parlamenti képviselők feladatai terén – engedik meg, hogy az Európai Parlament közvetlenül jogszabályalkotást kezdeményezzen.

Korábban írtuk