A bizottság tagjai tegnapi ülésükön külön szavaztak a pénzügyi felügyeleti rendszert alkotó hatóságok, az Európai Rendszerkockázati Tanács, valamint a három pénzügyi részpiac felügyeletét ellátó új hatóságok, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság és az Európai Biztosítási és Foglalkoztatói Nyugdíjhatóság felállításáról.

Az EP Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának tagjai a pénzügyi felügyeleti reformcsomaghoz Győri Enikő által beadott módosító indítványok jelentős részét támogatták. Ezek közül magyar és régiós szempontból kiemelkedő jelentőségű annak elérése, hogy a szisztematikus pénzügyi kockázatok nyomon követéséért felelős Európai Rendszerkockázati Tanács vezető testületeiben helyet kapnak a nem-eurózóna országok képviselői is. Ez azért fontos, mert a pénzügyi és gazdasági válságok általában nem csak az eurózónára korlátozódnak és az EU pénzügyi kockázatai is csak úgy mérhetők fel teljes körűen, ha a jelenleg eurózónán kívüli kelet-közép-európai országoknak a felzárkózásból fakadó speciális pénzügyi kockázatait is figyelembe veszi az Európai Rendszerkockázati Tanács a döntései során.

A képviselők támogatták Győri Enikőnek azon módosításait is, amelyek a 2011. január 1-jén felálló új pénzügyi felügyeleti hatóságok munkája hatékonyságának növelését szolgálják. Ilyen például a pénzügyi hatóságok függetlenségének szavatolását biztosító módosító indítvány, amely előírja, hogy a hatóságok kiadásait az uniós költségvetésből kell finanszírozni. A néppárti politikus által beadott és a bizottság által szintén elfogadott további javaslat kiköti, hogy a pénzügyi hatóságok alatt működő Fellebbviteli Tanács összetételének tükröznie kell az Unió egészét annak érdekében, hogy döntéseiben az összes ország érdeke megfelelő módon figyelembe legyen véve.

Győri Enikő a szavazás után hangsúlyozta, hogy az új pénzügyi felügyeleti rendszer létrehozását a mostani pénzügyi gazdasági válság indokolja. „Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a válság ne ismétlődhessen meg ismét. Ehhez erősebb koordinációra, gyorsabban reagáló és uniós szinten erős jogosítványokkal rendelkező felügyeleti hatóságokra van szükség. Mindezen szempontokat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által megszavazott jogszabályok biztosítani fogják” – hangsúlyozta Győri Enikő fideszes európai parlamenti képviselő.