Az osztrák részről ezúttal is tapasztalt konstruktív szellemet és barátságot emelte ki bevezetőjében Martonyi János azon a sajtótájékoztatón, amelyet az osztrák kollégájával, Michael Spindeleggerrel való tárgyalás után tartottak Bécsben. Elmondta, a két fél vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a költségtakarékosság, valamint az együttműködés bővítése jegyében hol lehetne még közös képviseleteket létrehozni.

A Duna-stratégiáról szólva megerősítette: Magyarország azt szeretné, ha a közösség a jövő évi magyar EU-elnökség idején elfogadná ezt az átfogó fejlesztési programot.

A Nyugat-Balkán kapcsán rámutatott, hogy mindkét ország azt szeretné, ha a térség köztársaságai idővel teljesen beilleszkednének az európai szövetségesi rendszerbe.

A két fél közötti vitákat érintve hangsúlyozta, hogy ezek nem érintik az alapviszonyt, de például fontos lenne, ha a tervezett heiligenkreuz-i égetőmű ügyében az osztrák kormány érzékeltetné: a létesítmény nem igazán szolgálja a helyi és egyéb érdekeket. Michael Spindelegger hozzátette: értik a magyar aggályokat, és mindenképpen tekintettel kell majd lenni a környezetvédelem szempontjaira.

A kettős állampolgársággal kapcsolatban Martonyi János megerősítette, hogy Magyarország nem ad tömegesen állampolgárságot, csupán a lehetőségét teremti meg annak, hogy bárki egyéni alapon kérelmezhesse azt, ha egyébként megfelel a feltételeknek. Hozzátette: az új szabályozással kiiktatták a magyar jogrendszerből azt a diszkriminatív elemet, amelynek alapján eddig a külföldre szakadt magyarok közül bárki viszonylag könnyen megkaphatta a magyar állampolgárságot, kivéve, ha valamelyik szomszédos államban él.

A magyar külügyminiszter kijelentette, hogy hazánk komplex párbeszédet kíván folytatni az új szlovák vezetéssel az összes vitás ügyről.

Martonyi János mindemellett megköszönte, hogy őt kérték fel az idei osztrák nagyköveti értekezlet külföldi előadójának. Külön kiemelte, hogy jövőre a két ország közös nagyköveti konferenciát rendez, amire idáig nem volt példa. Úgy értékelte, hogy a készülő rendezvény is alátámasztja: a két állam a közép-európai gondolat jelentős hordozója.

A magyar külügyminiszter az osztrák Diplomáciai Akadémia, az Osztrák Külpolitikai és ENSZ-társaság és a bécsi magyar nagykövetség közös szervezésében tartott előadást délután. „Földrajzi értelemben minden irányban ki akarja bővíteni a magyar Közép-Európa-politikát az új kormány” – jelentette ki a konferencián Martonyi János. Mint mondta, Közép-Európa az elmúlt húsz évben mindig is különleges szerepet játszott a magyar külpolitikában, az új kormány most új dimenziókkal akarja ezt kiegészíteni. Hangsúlyozta, hogy a földrajzi kiterjesztés mellett meghatározó tényező az európai uniós tagság is, minden közép-európai együttműködésnek összhangban kell lennie az európai uniós politikával. „A magyar európai uniós elnökség és az alakulóban lévő Duna-stratégia további lehetőségeket jelent” – tette hozzá, megemlítve, hogy északi irányban a visegrádi csoportnak új lendületet adva, a balkáni országokkal pedig a kapcsolatok szorosabbra fűzésével lehetne ezt elérni.

Heinz Fischernél tett udvariassági látogatásán a magyar külügyminiszter gratulált az államfőnek, aki nemrég kezdte meg második elnöki megbízatását. Martonyi János tájékoztatta az osztrák elnököt a magyar gazdasági és politikai helyzetről, a magyar kormány gazdasági cselekvési tervéről.