Fotó: shutterstock.com
Hirdetés

„Az uniónak fel kellene számolnia az LMBTQ-embereket alapjogaik gyakorlásában gátló akadályokat” – áll a javaslatban, amit az Európai Parlamenti képviselők 387 igen, 161 ellenszavazat és 123 tartózkodás mellett fogadtak el a múlt héten. A javaslatok közt szerepel, hogy az Európai Bizottságnak jogérvényesítési eljárást kellene indítania Romániával szemben, mivel a házas- és élettársakról szóló jogszabályainak azonos nemű párokra vonatkozó részeit az Európai Unió Bírósága korábbi ítélete ellenére sem módosította.

A határozat szerint – amelyet a Momentum és az MSZP is támogatott – Magyarországon és Lengyelországban is hátrányos megkülönböztetés éri az LMBTQ-közösséget. Emiatt további uniós intézkedéseket, köztük kötelezettségszegési eljárást, igazságszolgáltatási és költségvetést érintő lépéseket javasol a két ország kormánya ellen. Az EP és a bizottság tehát igyekszik bevenni az unió utolsó bástyáit is, amelyek az elmúlt években következetesen ellenálltak az LMBTQ-lobbinak.

Emberi jogokra hivatkozva

Európa első vállaltan „melegjogi” szervezete, a Campaign for Homosexual Equa­lity 1964-ben alapult meg Angliában. Az 1969-es kulturális forradalom nyomán aztán sorra törtek előre a homoszexuálisok jogaiért harcoló mozgalmak. Ezekből nőtt ki 1978-ban a Nemzetközi Leszbikus és Meleg Szövetség (ILGA) elődszervezete, mely előbb az angolszász világban, majd a kontinentális Európában is megkezdte ténykedését. Az ILGA az emberi jogi kereteket felhasználva lobbizott ügye mellett, próbálva elérni, hogy az olyan mértékadó emberi jogi csoportok, mint a Human Rights Watch és az Amnesty International a homoszexuálisok házassághoz való jogát is alapvető emberi jognak minősítsék.

Elsőként az északi országokat célozták meg, ahol előbb a baloldali, majd a zöldpártokba beszivárogva kilincseltek az egyneműek élettársi kapcsolatának és házasságának engedélyezése mellett. 1989-ben Dánia tette lehetővé a bejegyzett élettársi kapcsolatot az azonos neműek számára, majd 1994-ben Svédország, 2001-ben pedig Finnország következett. A konzervatív pártok segítségének és saját társadalmi erejüknek köszönhetően az egyházaknak továbbra sem kellett elismerniük az azonos neműek házasságát.

Korábban írtuk

Ezután a kontinens nyugati félteke következett. Noha az ügy körüli vita mindenhol a helyi politikai és kulturális keretek között zajlott, egy közös elem mindenhol volt: a jogvédő csoportok a fasizmus ellenpólusának tartott liberális demokrácia alapfeltételeként állították be az egyneműek házasságát. A bástyák sorra dőltek le. Hollandiában (2001), Belgiumban (2003), Spanyolországban (2005), Norvégiában (2009), Svédországban (2009), Portugáliában (2010), Izlandon (2010), Dániában (2012), Franciaországban (2013), az Egyesült Királyságban (2013), Luxem­burg­ban (2015), Írországban (2015), Finnországban (2017), Németor­szágban (2017), Ausztriában és Máltán (2019), majd Svájcban (2020) is legalizálták a melegházasságot. Az utolsó a sorban Észak-Írország volt 2020-ban.

Célpontban az uniós szervek

De minek köszönhető az LMBTQ-szervezetek átütő sikere Európában? Kelly Kollman, a Glasgow-i Egyetem professzora szerint elsősorban a nagyközönség számára láthatatlan tevékenységnek. A 2007-ben megjelent Azonos neműek szakszervezetei: egy idea globalizációja (Same-Sex Unions: The Globalization of an Idea) című tanulmány bemutatja, hogy az egyre tehetősebb LMBTQ-lobbi nagy súllyal van jelen a politikai elit informális nemzetközi hálózataiban, így az európai uniós szervezetekre és a nemzeti kormányokra is képes a tényleges társadalmi súlyához képest aránytalanul nagy nyomást gyakorolni. Az Oxfordi Egyetem kiadója által jegyzett neves szociológiai folyóiratban megjelent tanulmány arra persze nem tér ki, hogy a hálózat tagjai milyen arányban tartoznak a szexuális kisebbségekhez.

Az ILGA-Európa legnagyobb szövetségese kezdetektől az Európai Parlament, amely a szervezet nyomására már 1984-ben megfogalmazott egy felhívást Nemi diszkrimináció a munkahelyen, majd tíz évvel később A homoszexuálisok és leszbikusok egyenlő jogai az EU-ban címmel, amely élesen bírálta az európai kormányokat, amiért kizárják az azonos nemű párokat a házasság intézményéből.

A kilencvenes években az ILGA-Europe számos homoszexuálisnak segített pert indítani „jogaikat sértő” munkáltatóik, valamint a tagállamok kormányai ellen, melyeket gyakran egészen az Emberi Jogok Európai Bíróságáig (EJEB) vittek. A jogharmonizációs folyamatok szintén az ILGA malmára hajtották a vizet: 1989-ben az Emberi jogok európai egyezményét beleépítették a brit jogba, ezzel a brit kormány önmaga ellen nyitott támadási felületet, így végül kénytelen volt elismerni a melegek bejegyzett élettársi jogviszonyát. A nemzetközi offenzíva az ENSZ-t is elérte, melynek Emberi Jogi Bizottsága 1994-ben kimondta, hogy az azonos neműek szexuális kapcsolatát tiltó törvények sértik az emberi jogokat.

Renitens országok

Noha az LMBTQ-szervezetek lobbitevékenységének a kutatása ma már tabunak számít, az Európai Unió szerveire gyakorolt hatásuk szembetűnőbb, mint valaha. Az Európai Bizottság tavaly novemberben fogadott el egy öt évre szóló LMBTQ-stratégiát, idén tavasszal pedig az Európai Parlament az egész unió területét LMBTQ-zónává nyilvánította. Júniusban az Európai Parlament határozatot hozott, amely kijelentette, hogy bizonyos körülmények között férfiak is vállalhatnak gyereket. Azóta a lobbi már nem éri be a puszta nyilatkozatokkal. Júliusban az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a gyermekvédelmi törvény miatt, amely tiltja, illetve korlátozza a 18 éven aluliak hozzáférését a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítő tartalmakhoz. Kötelezettségszegési eljárás indult Lengyelország ellen is, amiért – szerintük – a lengyel hatóságok nem válaszoltak megfelelő módon a brüsszeli testület megkeresésére a több lengyel régió és település által elfogadott, úgynevezett LMBT-ideológia-mentes zónákról szóló határozatok természetét és hatását illetően. Románia pedig azért került a célpontba, mert továbbra sem hozott olyan jogszabályt, amely legalizálná az azonos neműek élettársi kapcsolatát, és mai napig érvényben van a polgári törvénykönyv azon rendelkezése, amely tiltja az azonos neműek házasságát, és nem ismeri el a román vagy más állampolgárok külföldön kötött élettársi szerződéseit sem.

Az Európai Parlament állásfoglalásának a célja tehát világos: politikai nyomásgyakorlás az Európai Bizottságra, annak elnökére és a tagállamokra is, legfőképp Magyarországra, Lengyelországra és Romániára. A végső cél pedig a hagyományos társadalom legfőbb bástyájának, a családnak a ledöntése.