Lassúak, előítéletesek és inkompetensek?

A The National című helyi sajtóorgánum számára, a YouGov által készített felmérés az első, amely az Emirátusok lakóinak a rendőrséggel kapcsolatos attitűdjét vizsgálta. A kutatás eredményei szerint a válaszadók több mint 90 százaléka tekintette biztonságosnak az arab ország azon régióját, amelyben él, és a többség (77%) úgy vélte, az Emirátusok területén alacsonyabb a bűnelkövetési ráta, mint a nyugati országokban.

Bár a közbiztonsággal elégedettek, és relatíve kevesen válnak bűncselekmény áldozataivá, sokan, ha ebben a helyzetbe kerülnének, inkább nem kérnének hatósági segítséget. A válaszadók 49 százaléka mondta, hogy hasonló helyzetben minden körülmények között rendőrt hívna, további 11 százalék viszont csak akkor, ha ő maga lenne az áldozat. A válaszadók közel harmada bizonytalankodott: a rendőr bevonását a helyzettől, a cselekmény súlyától vagy a bűnelkövető személyétől tenné függővé.

A válaszok szerint a hezitálás oka, hogyan sokan (47%) tartanak a félreértésektől vagy, hogy a nyomozás eredményeként a végén még őket gyanúsítanák meg valamivel. Emellett minden ötödik válaszadó nyilatkozott úgy, hogy nem bízik a hatóságokban, hasonló arányban tartanak attól, hogy családjuk neve rossz hírbe kerül, bő harmaduk pedig úgy érzi, hogy a rendőrök úgysem tudnának segíteni.

A kutatás szerint azok sem nagyon hívtak rendőrt, akik korábban áldozatként vagy szemtanúként részesei voltak valamilyen bűncselekménynek. Az ilyen tapasztattal rendelkező válaszadók körében tízből csak hat – a nyugatról érkezett bevándorlók körében tízből öt, a helyiek esetében tízből hét – kért hatósági segítséget.

A rendőrséggel kapcsolatos tapasztalataik szerint a többség udvariasnak, korrektnek, hozzáértőnek és segítőkésznek találta a hatósági szerv munkatársait. Ugyanakkor a válaszadók közel negyede nyilatkozott úgy, hogy személyes tapasztalatai szerint a rendőrök lassúak, hiányzik belőlük az empátia, nem értenek a szakmájukhoz, inkompentensek és részrehajlóak. Az Emirátus rendőreiről a helyiek és az arab bevándorlók vélekedtek pozitívabban, míg a nyugatiak inkább hajlottak arra, hogy az igazságszolgáltatási rendszer működését megkérdőjelezzék.

A magyarok rendpártiak, de nem bíznak túlzottan a rendőrökben

Egy 2005-ös TÁRKI kutatás szerint a magyarok többsége rendpártinak bizonyul: 85-90 százalékuk egyetért a közterületek fokozott ellenőrzésével, a diszkókban tartott rendszeres razziákkal és az autósok fokozott igazoltatásával. Ugyanakkor Magyarországon a rendőrségbe vetett lakossági bizalom más állami intézményeknél valamivel alacsonyabb, különösen az Európai Uniós országok átlagához képest. Míg a tagállamok rendőrség iránt bizalmi index átlaga 10-es skálán 6,3 pontos, ugyanez Magyarországon csak 4,9 pontos.

Ez utóbbi tényt igazolta tavaly a Reader’s Digest nemzetközi kutatása is, amelynek során 16 országban 23 ezer embert kérdeztek meg 20 különböző foglalkozási csoport megbízhatóságáról. Az eredmények szerint a magyarok az európai átlagnál (62 %) kevésbé tartják megbízhatónak a rendőröket: a lakosok mintegy 58 százaléka bízik bennük. Igaz, a hatósági szerv munkatársai még is így nagyobb bizalmat élveznek hazánkban, mint a taxisok (42%) vagy az utazásszervezők (27%).

(Forrás: ELTE Társadalomtudományi Kar hírlevél)