Támogatják a kézifegyverek birtoklását

Az 1500 fő részvételével készült kutatásban a megkérdezettek 50 százaléka szerint az államnak és a helyi önkormányzatoknak nem kellene olyan törvényt hozniuk, amelyek korlátozzák a kézifegyverek birtoklását és vásárlását, míg 45 százalékuk szerint lehetővé kell tenni az ilyen típusú jogszabályok megalkotását.

A Pew Research Center korábbi kutatásai szerint az amerikaiak fegyverbirtoklással kapcsolatos attitűdje meglehetősen változatos képet mutat. 2008. áprilisában például egyértelműbb volt a kézifegyverek árusítását tiltó jogszabályokkal szembeni állásfoglalás: akkor a megkérdezettek 59 százaléka ellenezte, míg 36 százalék támogatta a rendelkezéseket. Kisebb volt viszont az ellenállás a tiltó törvényekkel szemben az évtized elején, 2000. márciusában a válaszadók 47 százaléka ellenezte a kézifegyverek tiltását, míg ugyanennyien (47%) támogatták.

Megosztottak a fegyvertartók jogainak korlátozásáról

A Pew Research Center legfrissebb, márciusi kutatása szerint az amerikai közvélemény megosztott a fegyvertartók jogait illetően is: 46 százalék szerint védelemben kell részesíteni a fegyvertartók jogait, és ugyanennyien (46%) vélik úgy, hogy korlátozni kellene azokat. Ez nem mutat nagy változást a 2009. áprilisi adatokhoz képest (49% korlátozná, 45% védené), igaz, 1993 és 2008 között a többség rendszerint a fegyvertartók jogainak korlátozásával értett egyet, nem pedig a védelmével.

A nők szigorúbbak

Eltérő a nemek és a különböző etnikumhoz tartozók véleménye a fegyverviselés tiltását támogató, illetve ellenző jogszabályok tekintetében. A férfiak többsége (57%) szerint nem lenne szabad engedélyezni a fegyverviselés tiltásáról szóló törvényeket, míg a nők több mint fele (51%) támogatná az ilyen típusú jogszabályokat. Míg a fehérek 57 százaléka szerint az államnak és a helyi önkormányzatoknak nem kellene elfogadnia a fegyverek tiltásáról szóló törvényi rendelkezéseket, addig ez az arány az afroamerikaik esetében 64, a spanyol ajkúaknál pedig 61 százalék.

2008 áprilisa óta 12 százalékkal csökkent azok aránya, akik szerint korlátozni kéne a fegyverviselők jogait (58%-ról 46%-ra), míg 9 százalékkal nőtt azoké, akik szerint védelemben kell részesíteni a tulajdonosok már meglévő jogait (37%-ról 46%-ra).

2008 és 2009 között a fegyvertartás jogát támogatók arány folyamatosan növekedett, főként a férfiak – köztük is főleg a fehér férfiak –, a végzős középiskolai diákok, a politikailag függetlenek és középnyugati illetve a déli lakosok körében. 2008 óta jelentősen csökkent azoknak a fehér nőknek az aránya is, akik korlátoznák a fegyvertartók jogait. 2008-ban a megkérdezett fehér nők 61 százaléka értett egyet a korlátozást célzó intézkedésekkel, míg 2009-ben ez az arány 54, a legutóbbi, 2010-es kutatásban pedig mindössze 46 százalék volt. A végzős középiskolai diákok körében is megfigyelhető ez a csökkenő tendencia: 2008-ban 56 százalék állította, hogy korlátozná a fegyverviselést, míg ez az arány 2009-ben 45, 2010-ben pedig 41 százalék volt.

(Forrás: ELTE Társadalomtudományi Kar hírlevél)