Az utazás kapcsán az amerikai Magyar Emberjogi Alapítvány (HHRF), valamint a Magyar Amerikai Koalició (HAC) szervezésében európai parlamenti képviselőnk sűrű politikai programnak tett eleget. Június 15-én, hétfőn a Fehér Házban, a Nemzetbiztonsági Tanács hivatalában vett részt találkozókon.

A délelőtt folyamán Anthony Blinken, a Nemzetbiztonsági Tanács rangidős tagja, Joe Biden alelnök külpolitikai főtanácsadójával folytatott megbeszélést, Hámos László, a HHRF elnöke és Max Teleki, a HAC vezetője társaságában.

Tőkés László a nemrégen lezajlott EP-választások, illetve a közép-jobb pártok és a nemzeti radikálisok előretörése kapcsán külön is kitért az EU-hoz csatlakozott, volt kommunista országokban, nevezetesen a Magyarország szomszédainál sertéspestis-járvány módjára terjedő, magyarellenes nacionalizmusra, egyebek mellett pedig a Nagy-Románia Párt választási sikerére. Igen sajnálatos – mondotta –, hogy az Európai Unióban, valamint az Egyesült Államokban a kisebbségi kérdést továbbra is általános érdektelenség övezi, vagy – a jobbik esetben – a hagyományos, őshonos kisebbségek problémáját a bevándorolt kisebbségek ügye szorítja háttérbe. Hasonlóképpen az is megállapítható, hogy a fejlett demokratikus országok alig fordítanak figyelmet a kommunista múlt visszahúzó örökségére, melynek továbbélése állandó feszültségforrást jelent a volt szovjet tömb országaiban.

Képviselőnk másolatban átnyújtotta azt, a NATO-tagországainak vezetőihez írt Nyílt levelet, melyet a Kárpát-Medencei Magyar Autonómia Tanács nevében a tavaly márciusi bukaresti csúcstalálkozójuk alkalmából intéztek hozzájuk, s melyben a Magyarország határain kívülre szakadt magyar közösségek helyzetének megoldására és a Kárpát-Medencei térség stabilitásának és biztonságának a céljából az országhatárokat tiszteletben tartó, a belső önrendelkezés elvén alapuló autonómiák rendszerének a bevezetését, illetve támogatását javasolták.

Tőkés László az Egyesült Államok egykori erkölcsi autoritásának a helyreállítását szorgalmazta, mely a múltban az emberi és a kisebbségi jogok, a vallásszabadság és a demokratikus értékek világszintű támogatásában mutatkozott meg. A „rendszerváltozást” ígérő Obama-kormányzat erre nézve reménységet ébreszt az elnyomott népek és kisebbségek körében.

Blinken főtanácsadó diplomatikus óvatossággal válaszolt a felvetett kérdésekre. Kifejtette azon véleményét, hogy saját problémáikat az ezekben leginkább illetékes nemzeti kormányoknak kell megoldaniuk, vagy adott esetekben az Európai Unió keretében kell megkeresni a megoldást. Arra a kérdésre, hogy az amerikai külpolitika netalán „kivonulni” szándékozna kelet- és közép-európai térségünkből, határozott nemmel válaszolt. Tom Lantos elkötelezett közép-európai, magyarbarát és balkáni politikájának felvetése kapcsán nagy elismeréssel szólt a néhai jeles kongresszusi képviselőről, továbbá az Egyesült Államok változatlan odafigyeléséről biztosította vendégeit.

Délben Elizabeth Helgerson, a Nemzetbiztonsági Tanács közép- és délkelet-európai ügyekért felelős igazgatója fogadta európai képviselőnket.

A Truman-Reagan Díj kapcsán Tőkés László Ronald Reagan egykori amerikai elnöknek a kommunizmus legyőzésében játszott meghatározó szerepét méltatta, és ennek a fajta demokratikus, felszabadító politikának a folytatását szorgalmazta a ma is létező kommunista országok, illetve a posztkommunista országok viszonylatában. Európai képviselőnk Balázs Péter magyarországi külügyminiszter azon – legutóbbi – kijelentése vonatkozásában, mely szerint térségünkben „a legnagyobb veszélyt a nacionalizmus jelenti”, kifejtette, hogy határozottan különbséget kell tenni a többségi nemzetek agresszívan elnyomó nacionalizmusa, másfelől pedig az elnyomott kisebbségi közösségek védekező patriotizmusa között. Ez utóbbi politikai magatartás jellemzi a szétszakított magyarokat.

Helgerson asszony a térségünk ismeretéről tanúskodó empátiával hallgatta végig képviselőnk és a kíséretében lévők kárpát-medencei helyzetjelentését, és az elkobzott ingatlanok, a magyar nyelvű felsőoktatás és egyéb kérdésekben támogatásáról biztosította őket.

Délután a Bush-kormányzat idején felállított, Az Egyesült Államok Nemzetközi Vallásszabadságot Figyelő Bizottságának vezető képviselői fogadták európai képviselőnket, élükön James Standish igazgatóval.

Tőkés László a Testület 2008. évi Jelentésével kapcsolatban sajnálattal állapította meg, hogy a több száz oldalas dokumentumban Románia neve mindössze egyetlen utalás erejéig szerepel, noha az alapvetően diszkriminatív romániai egyházpolitika és vallásügyi törvény miatt országunk külön fejezetet érdemelne. Képviselőnk azt kérte, hogy a tekintélyes nemzetközi szervezet külön figyelmet szenteljen a romániai helyzetnek, – egyebek mellett – az Erdély területén a Román Ortodox Egyház aktív részvételével végbemenő kolonizációs politikának, a moldvai csángók egyházi segédlettel – „Krisztus nevében” – történő asszimilációjának a kisebbségi magyar egyházak hátrányos megkülönböztetésének, és nem utolsó sorban pedig az elkobzott egyházi tulajdonok visszaszolgáltatása akadályozásának, valamint a román görög katolikus templomok ortodoxok általi visszajuttatása késleltetésének.

A vendéglátók rendkívüli figyelemmel követték a részletes egyházügyi beszámolót. Támogatásukról és részvételükről biztosították egy olyan európai kitekintésű egyházügyi szakkonferencia megrendezésének tervét, mely térségünk, illetve Románia vallási ügyeivel és helyzetével foglalkozna.

Késő délután európai képviselőnk a washingtoni Kossuth Házban találkozott a helyi és környékbeli magyarság tagjaival. Unió, Erdéllyel című előadását a vendéglátók részéről Lauer Edith asszony, a HAC elnökségi tagja vezette be. Hámos László az előadó 1989-ben játszott temesvári szerepét és jelenlegi európai parlamenti tevékenységét, nem utolsó sorban pedig kommunizmus-ellenes küzdelméért odaítélt kitüntetését méltatta.

Este Magyarország amerikai nagykövetségén tartottak megemlékezést néhai Nagy Imre mártír-miniszterelnökéről, újratemetésének 20. évfordulója alkalmából. Az egybegyűlteket Somogyi Ferenc nagykövet köszöntötte. Tőkés László imádság mondásával adózott az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúi emlékének. Az emlékünnepséget magyarországi művészek alkalmi hangversenye zárta.

Imádságában püspök-képviselőnk Ady Endre versét idézte: „Békíts ki magaddal s magammal, /Hiszen Te vagy a béke.”