Az Európai Unió új alapszerződése, a Lisszaboni Szerződés gyökeres változásokat hozott az Európai Unió jogrendjében. A szerződés újrarendezte az Európai Unió jogalkotóinak hatáskörét, meghatározta az uniós normák közötti hierarchiát. A szerződés révén egyrészről az Európai Parlament a kormányokat képviselő Tanáccsal egyenrangú társjogalkotó szervvé vált, másrészről a Parlament szerepe az Európai Bizottsággal szemben is felértékelődött. A változtatások nyomán az eddigi, úgynevezett „komitológia eljárást” is felváltja egy új, demokratikusabb szabályozási rend. Ennek keretében szükséges az Európai Parlament és Európai Bizottság közötti eljárási keretek újraformálása, mely az EP szerepét jelentősen megerősíti, abban minőségi változást hoz.

Összhangban a Lisszaboni Szerződésnek az Európai Unió demokratikus működését erősítő céljaival és elveivel, Szájer József jelentése biztosítja az Európai Parlament ellenőrzési jogkörét az Európai Bizottság felett, ezáltal erősítve az európai polgárok által közvetlenül választott európai parlamenti képviselők demokratikus kontrollját. A néppárti politikus jelentése meghatározza, hogy milyen elvek mentén kell az uniós végrehajtási szabályokat a jövőre nézve megalkotni, hogyan fogja az Európai Parlament e folyamatban az ellenőrzési jogát fenntartani és alkalmazni.

„Meggyőződésem, hogy azáltal, hogy az európai polgárok által közvetlenül megválasztott Európai Parlamentnek szélesebb körű ellenőrzési jogokat biztosítunk az Európai Bizottság felett, az Európai Unió demokratikusabbá, átláthatóbbá, transzparensebbé válik. Ez egy rendkívül jelentős lépés az uniós bürokrácia feletti demokratikus ellenőrzés erősítése felé” – emelte ki Szájer József, a magyar néppárti képviselőcsoport vezetője a jelentés elfogadása kapcsán.