Veszélybe került az erdélyi magyar nyelvű orvosképzés, miután a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) román többségű szenátusa megszavazta, hogy az intézmény egyesüljön az alapvetően műszaki arculatú Petru Maior Egyetemmel. Az így létrejövő Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Műszaki és Tudományegyetem keretein belül kétségessé vált a magyar nyelvű képzés jövője.
 

Fotó: MTI, archív, illusztráció


Fotó: MTI, archív, illusztráció

A szenátus magyar tagjai nem vettek részt a szavazáson, mondván, nem adják a nevüket a színjátékhoz, melynek során egyáltalán nem vették figyelembe az ő szempontjaikat. A döntésre Valentin Popa oktatási miniszternek is rá kell bólintania, ha ez megtörténik, jövő őszre megtörténhet az egyesülés, amit az erről szóló dokumentum a felsőoktatás hatékonyságának, versenyképességének, nemzetközi láthatóságának és gazdaságos működtetésének szükségességével indokol.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata egyhangú döntésben fejezte ki, hogy tiltakozik a két intézmény összevonása ellen. A 2011-es tanügyi törvény tételesen felsorolta a multikulturálisnak, azaz többnyelvűnek számító egyetemeket, köztük a MOGYE-t. A kétnyelvűséget azonban az egyesülés után nem látják garantáltnak a magyar szenátorok, az arra vonatkozó tervben ugyanis nincsenek garanciák, csupán az a kitétel szerepel, hogy az újonnan létrejövő intézmény „igyekszik megőrizni” a magyar, angol és egyéb nyelvű oktatást.

– A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet 1945-ben alapította I. Mihály román király Magyar Tannyelvű Állami Tudományegyetem néven, majd 1945 decemberétől a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem orvostudományi karaként működött tovább Marosvásárhelyen. Azért ott, mert a kolozsvári román orvosprofesszorok tartottak a magyar konkurenciától – mondta a Demokrata.hu-nak Vincze Gábor történész, a téma szakértője. – 1948-ban aztán leválasztották a Bolyairól, és Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet néven működött tovább. 1962-től intenzív románosítás kezdődött, az elméleti tárgyakat már románul oktatták, a gyakorlatiakat továbbra is magyarul, legalábbis a magyar professzorok. Ám 1962-től egyre több román orvost helyeztek oda az ország minden részéből, és a  hallgatók arányában is változás történt, így került kisebbségbe a magyar orvosképzés, 1989 nyarára már 20 százalék alá csökkent a magyar jelentkezők aránya – vázolta a történelmi előzményeket Vincze Gábor.

Az összevonás ellen tiltakozott az erdélyi magyar civil és politikai élet több szereplője is. Az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ), a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) és más diákszervezetek közös nyilatkozatot adtak ki, mely szerint az egyesülés veszélybe sodorja az anyanyelvi oktatást, a magyar tagozat döntőképességét, illetve az egyetlen romániai magyar nyelvű orvosképzést. Az aláírók felszólították Valentin Popa oktatási minisztert, hogy ne engedélyezze az egyesítést.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szerint a MOGYE bekebelezése tönkreteszi a marosvásárhelyi orvosképzést, felszámolja az egyetem multikulturális jellegét. Az RMDSZ közleményében emlékeztet, hogy a MOGYE román vezetése mindmáig nem hajtotta végre a 2011-es tanügyi törvényben kötelezően előírt magyar kar létrehozását. A szervezet arra biztatja a MOGYE magyar oktatóit és hallgatóit, hogy közigazgatási bíróságon támadják meg az egyetem beolvasztását, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere pedig utcai demonstrációt szorgalmazott.

Az Erdélyi Magyar Néppárt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács petíciót indított a világhálón az önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés maradéktalan helyreállítását követelve. 

„Tiltakozunk ennek a nacionálkommunista időket és módszereket idéző, a romániai magyar közösség megkérdezése nélkül lebonyolított, jogszerűnek álcázott, de valójában mélységesen diszkriminatív és jogfosztó egyetemegyesítésnek a véghezvitele ellen, ami végképpen megpecsételné az eredetileg magyar tannyelvű MOGYE keretében amúgy is sokszorosan megcsorbított anyanyelvű orvosképzésünk sorsát. Felszólítjuk a román állami hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a magyar közösség önálló anyanyelvű oktatáshoz való jogát az óvodától az egyetemig, és ne engedélyezzék a MOGYE intézményes asszimilációját. A magyarok 1990. februári gyertyás-könyves-bibliás marosvásárhelyi békés tüntetésének a szellemében követeljük anyanyelvű oktatáshoz való alapvető jogunk maradéktalan biztosítását. Ezzel együtt követeljük az önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés intézményes helyreállítását Marosvásárhelyen” – olvasható a petícióban. 

A Demokrata arra biztatja olvasóit, hogy erre a linkre kattintva támogassák aláírásukkal az ügyet.