A sajtóban eddig megjelent információk szerint az ingatlanadó bevezetésével az a paradox helyzet állhat elő, hogy az ingatlan tulajdonos több ingatlanadót fizetne, ha otthonát energetikailag korszerűsítette, hiszen az ingatlan piaci értéke a beruházás következtében megnőhet. Az Energia Klub véleménye szerint az államnak nem büntetnie, hanem támogatnia kellene azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik komoly erőfeszítéséket tesznek otthonaik jobb energetikai minőségéért, pl. akik otthonaik hőszigetelésére költenek vagy megújuló energiaforrást hasznosító rendszert építenek ki, ezáltal sikeresen csökkentve rezsi költségeiket. Ez érdeke a magyar államnak is, hiszen az alacsonyabb lakossági energiafogyasztás enyhíti az ország energiafüggőségét a külföldi forrásoktól, a külkereskedelmi mérleg hiányát, illetve a lakosság igényét is az energia költségeik kompenzációjára.

A magyar államot saját nemzeti Cselekvési Tervei és több EU direktíva is kötelezi a lakossági energiafogyasztás, illetve azon keresztül a kibocsátott CO2 mennyiség csökkentésére. Az épületek energetikai minőségének az ingatlanadóban szempontként történő figyelembevétele ösztönzésként hatna az ingatlan tulajdonosokra és egyben tudatosítaná az egyén felelősségét is a éghajlatváltozásban.

Az Energia Klub éppen ezért egy olyan jogszabályt javasol, mely – a szociális méltányosság mellett – egyben lehetővé teszi jelentős kedvezmény igénybevételét az éves ingatlanadó mértékének meghatározásakor, amennyiben az adott ingatlan energetikailag már most korszerű vagy energetikai besorolása jelentősen javul egy későbbiekben elvégzett beruházás következtében. A közelmúltban rendeletben szabályozott ’épületek energetikai tanúsítványa’ alkalmas eszköz lenne a kedvezmény iránti kérelmek gyors és objektív elbírálásához.

A javaslat elfogadása az állam részére nem járna konkrét kiadással, ugyanakkor erősítené az eredeti jogalkotói szándékot az épületek energetikai tanúsítványának bevezetésével kapcsolatosan.