Két hónappal ezelőtt, március 2-án, a két EP-képviselő az Európai Néppárt frakciójának tagjaként javasolta, hogy frakciójuk terjesszen a plénum elé egy szóbeli választ igénylő kérdést e témában, és az ezt követő vitát határozati javaslat megfogalmazása zárja. A kezdeményezést az Európai Néppárt munkacsoportjának valamennyi tagja támogatta, kivételt csak a román néppárti delegáció néhány képviselője képezett, élükön Marian Jean Marinescuval. Március 3-án az ENP-frakcióban megegyezés született arról, hogy az indítványt elfogadják és a frakció nevében nyújtják be.

Az ENP-frakció támogatásával április 21-én, az EP strasbourgi plenáris ülésén lezajlott a vita. Ennek nyomán a parlamenti frakciók megállapodtak a közös határozati javaslat szövegében, amelyet május 5-én bocsátanak szavazásra.

Érthetetlen, hogy miután az Európai Parlament valamennyi frakciója egyetértett a közös megegyezés alapján megfogalmazott határozattal, léteznek kollégák, akik anyagilag érdekelt csoportokhoz csatlakoztak és próbálják megfosztani lényegétől a határozat szövegét. A Marian Jean Marinescu által kezdeményezett és 40 képviselő támogatását bíró kiegészítés egyenesen a cianidos technológia betiltását szeretné kiszorítani, amely pedig a szöveg lényegi része.

Annak tudatában, hogy a vita tárgyát képező kérdés európai ügy, de ugyanakkor Románia számára is jelentőséggel bír, tekintettel arra, hogy a Román Tudományos Akadémia, az Ortodox Egyház, a magyar történelmi egyházak és több tíz környezetvédelmi szervezet az elmúlt években mind a verespataki bányaterv és általában a ciántechnológiás bányászat ellen foglaltak állást, kérik azokat, akik az évek során véleményt nyilvánítottak, továbbá a közvéleményt, hogy támogassák ezentúl is a ciántechnológás bányászat betiltását, ezzel biztosítván az erkölcsi és politikai támogatást azok számára, akik továbbra is a társadalom érdekeit akarják képviselni, nem pedig pénzügyi érdekcsoportokét. Ebben az esetben a sajátos román érdek teljes mértékben azonos Európa általános érdekeivel és a környezetszennyezés, valamint a környezeti katasztrófák következményei által súlyosan megviselt Föld általános érdekeivel.