Jelenlegi hely

Térképeken a történelem

Nyolcvan oldalon körülbelül kétszáz térképpel, eddig csak tudományos publikációkban hozzáférhető eredmények - például a honfoglalás, a múlt század elejének kivándorlási folyamata, az európai zsidóság holokausztja, a cigányság történelme - képi megjelenítésével, valamint a használatot megkönnyítő keresőhálóval készül a 3. kiadása az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében. Az új kiadványt akár már a 2017/18-as iskolaévben használatba vehetik a diákok.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2015 tavaszán írt ki közbeszerzési pályázatot új középiskolai és általános iskolai történelmi diákatlaszok kifejlesztésére, amit az MTA BTK Történettudományi Intézet nyert meg. A kiírás szerint az új diákatlaszoknak illeszkedniük kell a NAT-ban és a kerettantervekben megfogalmazott pedagógiai célokhoz, illetve a diákok életkori sajátosságaihoz, szerkezetükben pedig az OFI által fejlesztett 5–8., illetve 9–12. osztályos új történelemtankönyvekhez.

 Az utóbbi években megjelentetett diákatlaszok adattárakat (részletes történelmi kronológia és névmutató) és más segédanyagokat is tartalmaztak, így szétfeszítették egy hagyományos értelemben vett oktatási segédeszköznek szánt atlasz kereteit, s az érettségin „legalizált puskaként” is használhatóak voltak. Az OFI kérésére ezért az atlaszok történeti kronológia és névmutató nélkül készültek el.

 

 Térképeken a legfrissebb kutatási eredmények

Valamennyi eddig elkészült és a készülő atlasz térképei többszörös ellenőrzésen és lektoráláson esnek át, s – a vonatkozó tantervek szabta keretek között – a legfrissebb kutatási eredményeket tükrözik. Az atlaszok elsősorban a magyar történelemmel kapcsolatban mutatnak be eddig csak tudományos publikációkban hozzáférhető eredményeket, például a következő témákban:

A magyar nép vándorlása és a honfoglalás (6–9. század): ezen a térképen megjelenik az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának kutatási eredményeit tükröző „újabb elmélet" térképi ábrázolása

A Jagelló-kor

A mohácsi csatát követő belháború és az ország három részre szakadása

A felekezeti és kulturális viszonyok a 16. század végén

Etnikai változások 16–18. században

Etnikai térkép a 18. század végéről

A Habsburg Birodalom 1848 tavaszán–nyarán

A kivándorlók aránya a lakosságban, 1901–1910

A trianoni Magyarország határainak kialakulása

A magyarországi holokausztot bemutató térkép

Magyarország német megszállása, 1944. március 19.

Szlovák–magyar lakosságcsere, 1946–1947

A magyarországi németek kitelepítése, 1946–1948

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit bemutató térképek

Szovjet csapatok Magyarországon, 1989

A Kárpát-medencei magyarság a második ezredfordulón

A magyarországi nemzetiségek, 2011

A cigányság történelmével kapcsolatos térképek

Az egyetemes történelemmel kapcsolatban különösen újszerű a következő témák ábrázolása:

A nagy gazdasági világválság, 1929–1933

Területi átrendeződés Köztes-Európában, 1918–1921 és 1938–1941

Az európai zsidóság holokausztja, 1933–1945

Jugoszlávia szétesése, 1991–2008

Délnyugat-Ázsia, 1947–2006

A Közel-Kelet, 1988–2016

Mint minden oktatási segédeszköz, a történelmi atlasz is csak akkor lehet sikeres, ha kutatók, pedagógusok együttműködésére épül, folyamatosan figyelembe véve a diákok és szülők észrevételeit. Ez az egymásra figyelő, alkotó tevékenység kitűnően megvalósult az EKE OFI és az MTA BTK TTI közös munkája során.

http://mta.hu/tudomany_hirei/terkepeken-a-tortenelem-uj-atlasz-a-kozepiskolasoknak-107467

mta.hu