Hirdetés
Hirdetés

Impresszum

Magyar Demokrata hetilap

Főszerkesztő: Bencsik András
Vezető szerkesztő: Bándy Péter, Szarka Sándor, Sayfo Omar
Főmunkatárs: Ágoston Balázs, Bencsik Gábor, Hankó Ildikó, Hernádi Zsuzsa, Pataki Tamás, Sinkovics Ferenc
Publicisztika: Pozsonyi Ádám, Ungváry Zsolt
Riport: Fehérváry Krisztina, Kovács Dániel, Lass Gábor, Nagy Ida, Szabó Judit, Szakács Gábor, Szalma György, Szencz Dóra
Naptár: Abonyi Ákos
Kultúra: Barta Boglárka, Szentei Anna
Külpolitika: Sayfo Omar
Sport: Bándy Péter, Kovács Zsófia
Levelezés: Puiz Gábor György
Zöld jövő: Fehérváry Krisztina
Fotó: T. Szántó György, Vermes Tibor, Vogt Gergely
Művészeti vezető: Baranyai Jenő
Tipográfia: Valkóczi József
Korrektor: Streit Nóra
Olvasószerkesztő: Puiz Gábor György

demokrata.hu

Főszerkesztő: Bándy Péter
Kreatív szerkesztő: Elek Nikolett
Vezető szerkesztő: Somorjai Viktória
Szerkesztő: Abonyi Ákos, Ambrus Petra, Fenyvesi Zsolt, Horváth Zsolt Benjámin, Kovács Zsófia
E-mail: online@demokrata.hu

Szerkesztőség: 1125 Budapest, Varázs utca 2.
Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 592
Titkárság és hirdetésfelvétel: H–P 10-16 óráig
Tel.: (06 1) 354 2350, (06 1) 354 2351, fax: (06 1) 354 2359
Marketingigazgató: Adame Judit
E-mail: adame.judit@demokrata.hu
Terjesztés: Vass Andrea
Tel.: (06 1) 354 2353, fax: (06 1) 354 2359 E-mail: terjesztes@demokrata.hu

Kiadja az Artamondo Kft.
1125 Budapest, Varázs utca 2.
Kiadásért felelős: Bencsik András
Szerkesztésért felelős: Bencsik András

Az Artamondó Kft. bankszámlaszáma:
MKB 10300002-10485845-49020026
SWIFT kód: MKKB HU HB
IBAN-szám: HU08 1030 0002 1048 5845 4902 0026

A lap kiadását támogatja a Magyar Ház Alapítvány

Nyomda: Ipress Center Central Europe Zrt.
Felelős vezető: Borbás Gábor

HU-ISSN 1417-6432

A Magyar Demokrata terjesztési adatait a Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség auditálja.
Lapunkat az Observer szemlézi.

Előfizetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzlet
Postacím: 1932 Budapest
Előfizethető az ország bármely postáján és a hírlapot kézbesítőknél.

Megrendelés és reklamáció:
e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu
telefon: (06 1) 767 8262

Kiadói előfizetés: (06 1) 354 2353.

Árusításban terjeszti a Lapker Zrt. és alternatív terjesztők.

Belföldi előfizetés díja: negyedévre 5.205 Ft, fél évre 10.410 Ft, egy évre 20.820 Ft.