E fel nem használt források uniós és tagállami szinten is, kiemelkedő többletforrásként jelenthetnek meg az energiahatékonysággal és megújuló energiával kapcsolatos beruházások finanszírozásánál, valamint áttételesen hozzájárulnak a fenntartható energiafejlesztések előmozdításához is – ismertette Olajos Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium Energia és Klímapolitikai helyettes államtitkára az EEPR-rendelet módosításának hátterét.

A módosítástervezet részletes vitájára az Energia Munkacsoport július 7-i ülésén kerül sor, így az Európai Parlament már július folyamán megszavazhatja a módosító indítványokat. A támogatások lekötésének határideje 2011. március 31.

A munkacsoport júniusi ülésén, hazánk képviselője Jakab Marianna ismertette a magyar álláspontot, miszerint Budapest támogatja a felhasználásra nem került 114 millió euró (közel 32 milliárd forint) átcsoportosítását az energiahatékonysági és megújuló energiával kapcsolatos kezdeményezések finanszírozására. A magyar kormányzat egyetértett azzal a célkitűzéssel is, hogy a beruházási támogatások kedvezményezettjei az önkormányzati és regionális állami szervezetek legyenek, valamint olyan magánvállalkozások, amelyek e hatóságok nevében járnak el.

Nagy Attila, magyar képviselő szorgalmazta, hogy a pályázati rendszer kialakításánál vegyék figyelembe a tagországok eltérő gazdasági, pénzügyi és intézményi hátterét, és ennek megfelelően egy a tagállamok számára azonos feltételeket biztosító rendszert dolgozzanak ki. Az Európai Bizottság a magyar felvetésre reagálva, az ésszerű földrajzi és pénzügyi egyensúlyt megteremtő pályázati struktúra mellett tette le a voksát. .

A tervezet szerint az EEPR második ütemében már a kis- és közepes méretű városok, kezdeményezések valamint innovációs, demonstrációs és pilot projektek támogatására is lehetőség nyílik.