Bencsik az ország energiaellátásának legfajsúlyosabb kérdései között említette a földgázfogyasztás túlsúlyosságát, a megújuló-energia hasznosítás minimális szintjét, az épületállomány pazarló energiafelhasználását, valamint az energiatakarékos közlekedésfejlesztési stratégia hiányát. További problémaként említette az energiatörvények áttekinthetetlenségét, az energetikai piac koncentráltságát, a fogyasztóvédelem erőtlenségét, és az energiaszegénység elmélyülését.

A Fidesz szakpolitikusa elsődlegesnek tartja a lakossági, intézményi és gazdasági fogyasztók biztonságos ellátását, a legkisebb költség elvének figyelembe vétele mellett, és a környezeti szempontok fokozott érvényesítésével. Az állam szabályozási szerepének erősítése érdekében meg kell teremteni az energetikai stratégiaalkotás feltételeit, és biztosítani kell a Magyar Energia Hivatal függetlenségét. Elengedhetetlen az állam szabályozói hitelességének helyreállítása, és az államilag finanszírozott, de független fogyasztóvédelem létrehozása. Helyre kell állítani a hazai energetikai képzés megtépázott tekintélyét is.

Rendszerszemléletre és súlypontképzésre van szükség a hazai energetikában – mutatott rá a Fidesz szakpolitikusa. Hozzátette: kiemelt cél az ország energiafüggőségének csökkentése energiahatékonysági, energiatakarékossági beavatkozásokkal, a megújuló energia részesedés növelésével, és a primer energiahordozók beszerzésének diverzifikációjával. Bencsik véleménye, hogy a villamosenergia-termelés esetében nem kerülhető meg a hazai szénbázis adta lehetőségek kiaknázása, és a nukleáris energiára is szükség van. Mindkettő esetében a társadalmi párbeszéd kiszélesítésére van szükség. Középtávon fontos szerepük lesz a gázalapon működő, kapcsolt energiát előállító erőműveknek is. A hőellátásban kiemelt szerep vár a biomassza és a geotermikus energia decentralizált hasznosításának.

A közúti, a vasúti és a vízi közlekedést átfogó, energiatakarékos fejlesztési stratégiát kell kidolgozni és megvalósítani, amely a közösségi közlekedés versenyképességét is helyreállítja. Az energiagazdaság és az építésgazdaság által nyújtott lehetőségek összekapcsolásával jelentős belső piacbővítésre lát lehetőséget Bencsik. A kapcsolódó ipar és szolgáltatás tudatos bővítéséhez azonban fel kell értékelni a magyar társadalom jelenleg „kis befolyású” szereplőinek – lakosság, önkormányzat, KKV – érdekeit. A szükséges intézkedések és források integrációjára, új intézményi háttérre, és egy zöld bank létrehozására van szükség – mondta a Fidesz országgyűlési képviselője.