Ennek megfelelően, elsősorban a lakosság és a kisvállalkozások érdekeit és nem a befektetői szempontokat figyelembe véve, az esetleges kockázatokat is mérlegelve döntött úgy a minisztérium, hogy módosítja a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendeletet.

Mivel a Magyar Energia Hivatal (MEH) tájékoztatása alapján a 2009-ben szélenergia kapacitások létesítésére kiírt tenderre a benyújtott pályázatok között kevesebb a jogszabályi követelményeknek megfelelő, mint amekkora szélerőművi kapacitás beépítésére lehetőség van, a biztosítani kívánt ár- és támogatási verseny nem érvényesülhet. Ez azt jelenti, hogy a pályázóknak nem kell a meghirdetett kapacitásokért versenyezniük, a megtermelt villamos energiát a törvény által megszabott legmagasabb kötelező átvételi áron értékesíthetnék, ami a szélenergiával termelt áram esetében Magyarországon – az ausztriai kötelező átvételi áraknál jóval magasabb – jelenleg 29,28 forint kilowattóránként. Ez mintegy 9 Ft/kWh-val magasabb átvételi árat jelent, mint az így megtermelt energia előállítási költsége. Az előbbiek alapján a kapacitások kiosztása két éven belül érzékelhető nyomást gyakorolna a fogyasztók által fizetendő végfelhasználói árakra, ami a családok rezsikiadásainak emelkedéséhez is vezethet.

Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a Kormány kiemelt fontossággal kezeli a megújuló energiaforrások hasznosításának ügyét. Ez a terület meghatározó eleme lesz az ország most készülő, hosszú távú energiastratégiájának, amelyhez illeszkedve a szélerőmű kapacitások létesítésére irányuló pályázat újra kiírásra kerülhet, meghatározott feltételek fennállása esetén.