Hirdetés

A Hajdúszoboszlón született Miskolczi Lászlót fiatalkorában olyan intenzív természetélmények érték, amelyek világlátására, ízlésére meghatározóan hatottak. Ez a naturához való viszony 1937-től aztán a debreceni Református Kollégium puritán és szigorú erkölcsöket kívánó nevelésével, a „népiek” egyre intenzívebb olvasásával, illetve azzal a szerencsével párosult, hogy az ifjú diákban Gáborjáni Szabó Kálmán gondozta tovább a már kisgyermekkorban felfedezett tehetséget a rajzolás, festés iránt. Miskolczi 1943-ban szerzett tanítói oklevelet, és még ebben az évben felvételizhetett a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, ahol Rudnay Gyula, majd Szőnyi István növendéke lett. Szőnyi megkedvelte tehetséges, szerény tanítványát, aki 1949-ben szerzett diplomát, majd 1950-ben hagyta el a főiskolát úgy, hogy közben négy évig tanársegédként segítette mestere munkáját.

Miskolczi László tehát olyan időszakban volt a főiskola hallgatója, amikor a politika a társadalom minden területén diktatórikus körülményeket teremtett. A fiatal növendék, majd művésztanár azonban távol tudta tartani magát az átpolitizált közélettől és az 1949 után szinte kötelező sematikus, úgynevezett szocialista realizmustól is. 1952-ben a budapesti Képzőművészeti Gimnázium (később Szakközépiskola) tanára lett, ahol több mint három évtizeden át volt nagy tekintélyű, sikeres rajztanár. Hatvanévesen vonult nyugdíjba, megkapta a kiváló tanár kitüntetést, majd 1988-ban bekövetkezett haláláig minden idejét és energiáját a festésnek szentelte.

Korábban írtuk

Pályája indulása óta kiteljesedett lírai realizmusnak nevezhető, érzékeny stílusa egyfajta hidat épített a poszt-nagybányaiság és a nagyon személyesre formált posztimpresszionizmus között. 1956-ban rendezhette meg első önálló kiállítását a budapesti Fényes Adolf teremben, amelyet – ez is meghatározó személyiségjellemzője – egész életében nem sok követett. Hogy munkásságára figyeltek, jelzi, hogy az 1955-ben alapított Derkovits-ösztöndíjat már 1956-ban el is nyerte, és 1960-ban részt vehetett a velencei biennálé magyar kiállításán. Első Munkácsy-díját – Bartha Lászlóval, Csernus Tiborral és Szurcsik Jánossal együtt – 1963-ban, a másodikat 1974-ben nyerte el, több tanulmányúton járt külföldön, 1965-ben például római ösztöndíjjal.

Munkássága mindvégig megmaradt a látványfestészet igézetében, ő maga is vallotta, hogy nincsenek korszakai, egyénire formált felfogását nemhogy naturalistának nem lehet nevezni, de végső soron realistának is nehezen. Mert még ha témája mindig valósággyökerű is, a megfestés módja a kész képet kiemeli a valóság tartományából, eltávolítva a szigorúan értelmezett realizmustól. Így kerülnek alkotásai közel a líraisághoz, amely azonban, különösen tájábrázolásain, zsánerein sajátos expresszivitással töltődve válik feszítettebbé.

Miskolczi László
Miskolczi László: Bartók Béla

Miskolczi László száz éve született. Generációs társai között természetesen több olyan hasonló gyökerű és származású művész is van, akinek művészete összevethető az övével. Az e festői felfogást képviselő művészeknek azért is volt nehéz dolguk, mert az érvényes kultúrpolitika támogatta törekvéseiket, ám a presszióktól nem volt könnyű függetlenedni. A szuverén művészi magatartás képviseletében vált példaértékűvé Miskolczi László munkássága, aki makacs következetességgel járta a maga útját. Közismert az alföldi táj iránti vonzalma, szeretete, fontos téma volt számára az otthon, az igéző környezet, az állatok, abból is különösen: a ló, a falusi házak, a házak előtt ülő emberek, a család. Olyan könnyedség is látszik munkáin, amely épp a rendkívüli gondosságot mutatja. Sohasem leegyszerűsítve fogalmazott, a festőiség számára legalább annyira fontos volt mint az, hogy témáját hitelesen jelenítse meg.

Miskolczi László tájképfestészete, zsánereinek bensőségessége, művészi értékei, portréfestészetének két ága: nemzeti nagyjaink megfestése és intim, családi portréinak elmélyült sokasága összességében állít elénk egy nem harsogó, nem tolakodó, ám művészi értékeivel, elmélyültségével erőteljesen átitatott életművet.